lördag 22 mars 2014

Dansk Folkeparti och den danska högerpopulismen

...flyktingar och invandrare gjordes till syndabockar

Denna text är det danska bidraget till en bok om de populistiska högerpartierna i Europa, som utkommer senare i år på förlaget Socialist Resistance. Även om målgruppen alltså är en internationell publik, kommer den, enligt vår mening också vara intressant för danska läsare, både för den grundliga historiska framställningen och för sin analys av framgången för Dansk Folkeparti. 

När det talas om högerpopulismen i Europa, är det ofta länder som Nederländerna, Österrike, Schweiz och Italien som nämns. Danmark blir sällan omtalat i detta sammanhang, och händer det så är det bara i sidokommentarer. Det kan tyckas förvånande med tanke på att i Danmark har det sedan 1995 funnits ett stadigt växande högerpopulistiskt parti, nämligen Dansk Folkeparti (DF), som i nästan ett decennium haft ett avgörande inflytande som stödparti för den borgerliga regeringen och som länge har varit Danmarks tredje största parti.

Den danska högerpopulismen är inte en dagslända. Diskriminering, propaganda mot invandring och massiv lagskärpning om asyl har blivit en accepterad och integrerad del av det politiska landskapet och den offentliga diskussionen. Detta bör ses som ett resultat av en utveckling sedan slutet av åttiotalet då det skedde en samhällelig förskjutning av intressen och behov och därmed också ett paradigmskifte.

Sociokulturella eller värdepolitiska teman som våld, kriminalitet, barnmisshandel och invandring fick under denna period en mycket större betydelse, medan socioekonomiska frågor som skatte- och arbetsmarknadspolitik flyttade mer i bakgrunden. Invandringen har under de senaste decennierna blivit kopplade med ett antal av dessa sociokulturella frågor, vilket har resulterat i att flyktingar och invandrare som grupp har gjorts till syndabockar för ett antal samhällsproblem, särskilt vålds- och egendomsbrott. Detta paradigmskifte har Dansk Folkeparti lyckats utnyttja till fullo.

Artikeln, som är en översättning från danska Socialistisk Information, kommer att fortsätta med ytterligare sju avsnitt.

Röda Malmö: Boktips: Påskkravallerna i Uppsala


Inga kommentarer: