söndag 2 mars 2014

Högerns Sverige: Fattigdomen biter sig fast

...när "arbetslinjen" praktiseras
De som har det svårast straffas, men inte sjunker arbetslösheten för det...
Andelen fattiga bland arbetslösa, sjuka och förtidspensionärer trefaldigas mellan 2004 och 2012, enligt siffror från Statistiska centralbyrån.

– Detta är nära på en direkt effekt av den politik som förts i Sverige under hela 2000-talet, då vi har premierat de som har jobb och misskrediterat de som saknar arbete, säger Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö Högskola.

Mellan 2004 och 2012 hade andelen fattiga i gruppen nästan tredubblats från 10,3 procent till 30,2 procent.
– Det är här man kan säga att inkomstfattigdomen i den vuxna, arbetsföra befolkningen slår igenom på ett historiskt och dramatiskt sätt för den här gruppen som står vid sidan om, säger Salonen. Tapio Salonen gör tolkningen att det är ett medvetet politiskt val, såväl av alliansregeringen som av dess föregångare.
Under förra veckan fick en ny grupp känna på denna politik. Studiebidraget ska sänkas med 300 kronor i månaden. Om studenterna vill ha det bättre får de jobba extra eller ta mer i lån har Anders Borg sagt. 
Nya siffror från SCB visar att andelen fattiga studenter har ökat med 10 procentenheter. För några månader sedan kom en ­statlig utredning om överskuldsättning. Det visade sig att 190 000 personer har haft skulder hos kronofogden sedan 2002. De är fast i skuldfällan och så fort de ­tjänar mer än existensminimum blir de av med pengarna. 
För överraskande många är starten på detta elände ett studielån de inte klarar att återbetala, ett återkrav av bostads­bidrag eller en skuld för underhållsstöd. Av dem som tar studielån hamnar ­hela sju procent hos kronofogden. De flesta av dem har läst på komvux. Inte undra på att en tredjedel av studenterna inte ­vågar låna, utan nöjer sig med bidraget. För dem slår sänkningen av studiebidraget direkt mot deras ekonomi.
Att studielånet inte kommer att ­skrivas av ens vid pensionen kommer skrämma ännu fler från att ta lån. Fattigdom riskerar att bli ett livslångt fängelse.
Rösta bort Alliansregeringen - men ställ också krav på en annan politik!

Exp: Myt att sjukskrivna kostar för mycket

DN NSK

2 kommentarer:

You´ll-never-walk-alone sa...

En av grundbultarna i framgångsrika välfärdssystem är trygghet vid arbetslöshet eller sjukdom. Det handlar om att snabbt kunna ställa om eller att genom god vård kunna bli frisk. Att som idag göra arbetslösa fattiga eller sjuka hemlösa, löser inga problem. Det skapar otrygghet och ökade klyftor. Moderaterna tror att mer otrygghet får människor att bli mer benägna att söka jobb.
för det första vi har massarbetslöshet och för det andra så kan människor aldrig ta sig ur fattigdomen om man trampar ännu mer på de och tar deras försörjning så som A-kassa, socialbidrag, sjukpenning, tar man dessa ifrån de då har de ju ingen som helst chans att nånsin kunna ta sig ur sin fattiga situation.
Arbetslinjen=Fattigdomslinjen

Ronny Åkerberg sa...

Jag instämmer till fullo!