lördag 8 mars 2014

Kvinnokamp och klasskamp

...går hand i hand
Den internationella kvinnodagen behövs

Det är nu mer än hundra år sedan socialisten Clara Zetkin lade fram förslaget om en allmän kvinnodag för den andra internationella socialistiska kvinnokonferensen, som hölls i Köpenhamn 1910. Förslaget accepterades enhälligt av de församlade, som kom från fackföreningar, socialistiska grupper och oberoende arbetar-sammanslutningar.

1911 firades internationella kvinnodagen för första gången i flera länder. I de länder kampanjer hölls, restes kraven på kvinnors rätt till arbete och rösträtt, kvinnors rätt att sitta i folkvalda institutioner och ett slut på diskriminering. I Sverige firades dagen första gången 1912. En av de paroller man samlades under var ”Med socialism ska vi erövra världen”.

Utan tvekan är detta  en slogan som behövs mer än någonsin. Det behövs en starkare kvinno- och arbetarrörelse för att utmana patriarkat och kapitalism. Högerpolitiken slår hårt mot arbetarklass och än hårdare mot arbetarkvinnorna. Kvinnokamp och klasskamp måste gå hand i hand. Klasskampsfeminismen är ordet. Det finns säkert många andra slags feminister, som slåss för bra krav, men detta är min favorit.


Röda Malmö: The Rebel Girl

DN DN2 DN3 DN4 DN5 SkD SkD2 NSK LT SMP


1 kommentar:

L sa...

Ja. Förtrycken kan inte placeras i en hierarki eftersom de interagerar och förstärker varandra.
Kvinnokamp, klasskamp, antirasism, antispeciesism och antisexism.
En intersektionell grund att stå på.

I dag: Låt åttonde mars vara en dag då solidariteten med världens kvinnor hörs och syns!