torsdag 20 mars 2014

Lex Laval: Lönerna dumpas

...blir det förändring efter valet?

Utländsk arbetskraft lever idag i "slavlika förhållanden" i Sverige, skriver DN.seTusentals utländska byggarbetare arbetar på de svenska byggena – i många fall med låga löner och usla arbetsförhållanden. Svenska byggarbetsplatser är mångkulturella. Länge har polska byggarbetare dominerat. I dag finns även balter, ryssar, rumäner, turkar, arbetare från Kosovo, Albanien och Grekland liksom ukrainare, uzbeker och sydamerikaner.

Sedan den uppmärksammade Laval-domen 2007 har antalet utländska byggarbetare exploderat i  Sverige. Krister Strömberg, avtalsansvarig på fackförbundet Byggnads uppskattar att det enbart i Stockholmsområdet finns 15.000 arbetare från olika länder. Det är lika många som Byggnads medlemmar, konstaterar han.
– Men mörkertalet är enormt. Det finns de som är här och jobbar på turistvisum eller vistas i landet illegalt, säger Krister Strömberg.
Det är inte bara inom byggnads som de här problemen växer. Liknande situation råder inom transport, skog och restaurangbranschen. Det har länge varit helt klart att något måste göras åt saken.

I höstas fick vi veta att LO och Socialdemokraterna är överens om att svenska avtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige, att Lavallagen ska rivas upp och huvudentreprenören ska vara ansvarig för arbetsvillkoren hos underentreprenörerna. Men in i det sista var man  oense om ifall det skulle heta  ”svenska kollektivavtal” eller ”rimliga villkor”.

Men redan i februari började man slira från LO-ledningen. LO backar om krav på avtal vid offentliga upphandlingar. LO kommer inte att ställa ett absolut krav på kollektivavtal vid framtida offentliga upphandlingar. Det står klart efter ett beslut i LO:s styrelse. Transports ordförande Lars Lindgren reserverade sig.
– Jag är oerhört besviken över LO:s hållning. Och det värsta är motiveringen som anges, säger han.
I fortsättningen räcker det med att företag som deltar i offentliga upphandlingar visar att de tillämpar de löner och anställningsvillkor som finns i kollektivavtalen, menar LO-ledningen. Lars Lindgren anser att skillnaden är himmelsvid. Företag som är bundna av avtal måste hålla sig till de överenskomna spelreglerna och facket kan då också företräda medlemmarna vid tvister.

Så - trots utspel inför valet så är det nog bäst att upprätthålla ett hårt tryck underifrån för att få igenom de självklara kraven på kollektivavtal om det blir regimskifte i september.


Inga kommentarer: