torsdag 27 mars 2014

Romerna: Behövs mer än vitbok

...som om vi inte visste hur illa det var

Så kom den då, regeringens vitbok om hur romer har behandlats i Sverige under 1900-talet. Integrations-minister Erik Ullenhag uttalar sig hit och dit. Säger att vitboken avslöjar en systematisk diskriminering av en omfattning som tidigare inte varit känd. Säger att den tar kol på myter och bland annat talar om att romer faktiskt ville få bli bofasta och gå i skolan.

Många medier härmar hans ord. Skriver att vitboken ”avslöjar” registrering och sterilisering. ”Avslöjar” att förföljelsen av romerna var regeringspolitik.

Avslöjar. Ordet får det att koka i min hjärna. Det låter ju som att vi inte visste hur illa det var. Låter som att Katarina Taikon aldrig skrev Katiziböckerna. Att 60-talet aldrig hände. Att romernas medborgarrättsrörelse aldrig existerat. Att vi inte varit ganska många som pekat på hur det faktiskt ser ut, än idag. I Sverige och i Europa.

Visst är det bra med en vitbok. Framförallt är det viktigt med de romska rösterna som kommer till tals. Men det är fortfarande bara en gest. Leder inte självklart till handfast arbete på bred front mot den rasism och diskrimineringen som fortfarande existerar. 500 år av systematiskt förtryck behöver snarare göras upp med genom en oberoende sanningskommission, som många kräver. För Europas romer jagas fortfarande. Och Sverige deltar i jakten. Vare sig det gäller avhysningar, romregister, eller att tvinga en kvinna iförd finskromsk dräkt att inta sitt morgonkaffe i en hotellobby eftersom hon ju inte rimligtvis kunde ha tillstånd att vistas i matsalen.

Så skriver Emma Lundström på Internationalen.se. Där finns också hennes tidigare artikelserie om Romerna i Sverige i tre delar:

1. Romerna i Sverige, del 1: Ett folk utan rättigheter

2. Romerna i Sverige, del 2: Ett diskriminerat folk

3. Romerna i Sverige, del 3: Perspektiv inifrån
SkD NSK LT SMP 


6 kommentarer:

Alexander sa...

Ronny

Hur kommer det sig att romerna har så dåligt rykte överallt? Varför har inte t ex danskar det?

Ronny Åkerberg sa...

...till Alexander:
Det beror på att det är lätt att odla fördomar om en folkgrupp som står utanför samhället.
Romerna stängs ute av ett fientligt samhälle och de stänger ute sig själva som ett försvar uppbyggt under århundraden.
Sverige lyckades bryta en stor del av detta under 60-talet när romer fick fast bostad, arbete och utbildning.
Nu upprepas problemen på europeisk nivå.

Alexander sa...

"Romerna stängs ute av ett fientligt samhälle"

Återigen,varför? Hur kommer det sig att samhället inte är fientligt mot danskar,tjecker, italienare osv?

"de stänger ute sig själva"

De är alltså medskyldiga? Allt är inte rasistiska svenskars fel?

Kan det vara så att många länder helt enkelt har en stor problematik med romerna som inte finns i någon annan folkgrupp?

Ronny Åkerberg sa...

...till Alexander:
Du är inne på fel spår. Det är inte romernas fel att de utsätts för förtryck. Det är inte heller så att romerna är ensamma om att utsättas för sådant. Det finns och har funnits många minoriteter som blivit illa behandlade i både Sverige och övriga Europa (behöver jag påminna om judar, samer, svarta m fl?).
Problematiken har sitt ursprung i förtryck och utestängande. Under långvarigt utanförskap uppstår strukturer, attityder och tänkesätt som försvårar integration (en del romer som kommer hit från östeuropa, där förtrycket är svårt, har svårt att förstå vikten av att barnen går i skola på heltid).

Alexander sa...

"Problematiken har sitt ursprung i förtryck och utestängande"

Kan du förstå att de butiksägare och campingägare som ständigt har problem med romer tröttnar? Gå till dig själv,har du alltid ett öppet sinne oavsett vem/vilka du träffar eller låter du egna erfarenheter påverka dig?

"har svårt att förstå vikten av barnen går i skola på heltid"

Så de stängs alltså inte ute från skolan utan de väljer själva? Läser man tidningarna får man ju intrycket av att de inte tillåts komma till skolan.

"tankesätt som försvårar integration"

Jag tolkar det som att du erkänner vissa gruppers delaktighet till den misslyckade integartionen? Allt beror alltså inte på rasistiska svenskar?


Ronny Åkerberg sa...

...till Alexander:
Jag påstår inte att alla problem beror på rasistiska svenskar. Men grunden till romernas svårigheter har sin grund i det månghundraåriga förtrycket.
Jag vill minnas att när en grupp av romer på 60-talet gick i bräschen för romernas rättigheter och integration i samhället så fick de motstånd inte bara från fördomsfulla svenskar utan även från en del i de egna leden som var rädda för förändringar och för att förlora sina egna positioner.
Men grunden är det förfärliga historiska förtrycket som tagit sig hemska uttryck under olika perioder och i olika länder.
Där har du också grunden till att romer som kommer från en del andra länder, inte minst i Östeuropa, har svårigheter att integreras i Sverige.