fredag 7 mars 2014

Ukraina: Ska vi börja rusta nu?

...och till och med gå med i Nato?
Socialister, freds- och demokratikämpar behöver förenas över gränserna

Ryssland uppträder som den imperialistiska stormakt den är gentemot Ukraina. Det ska fördömas (något som bland annat ryska socialister har gjort). Men innebär det som händer på Krim att det militära hotet mot Sverige har ökat?

Nej, det finns inget som tyder på det. Nato-anhängare tar dock tillfället i akt för att försöka skrämma upp oss. Men ett svenskt Nato-medlemskap skulle bara trappa upp spänningarna och risken för framtida konflikter.

Låt oss heller inte glömma bort att Nato är en aggressiv militärallians för den västliga imperialismen med USA i spetsen. Åtskilliga av de borgerliga företrädare som idag förfasar sig över ryssarnas framfart i Ukraina stod för några år sen bakom USA:s folkrättsvidriga anfallskrig mot Irak.

Inte heller en svensk upprustning är rätt väg att möta situationen. Vad som krävs är istället en politik för avspänning och nedrustning (vilket inte på något sätt står i motsättning till kraftfull kritik mot det ryska agerandet i Ukraina).

För oss som socialister kräver situationen istället ökade kontakter och samarbete över gränserna, med socialister, freds- och demokratikämpar i Ukraina, Ryssland och andra länder. Det är genom folkens protester och gräsrotsrörelserna som vi ska bygga barriärer mot krig och skapa en kraft för jämlika samhällen, välfärd och gränsernas nedmontering.

Internationalen: Ukrainas väg ur återvändsgränderna

Judar i Ukraina ber Putin att inte ingripa: Open letter of Ukrainian Jews

DN DN2 DN3 DN4 SkD SkD2 SkD3 SkD4 NSK NSK2 NSK3 NSK4 LT LT2 SMP

Bloggat: Kildén & Åsman


Inga kommentarer: