lördag 12 april 2014

Boktips: Välfärdsfabriken


...om arbetets mening och gränslös kontroll

av Kristina Mattsson
I början av 1990-talet släpptes djävulen lös. Den kallades valfrihetsrevolutionen och utlovade en billigare, bättre och effektivare välfärdssektor. 
Systemskiftet genomfördes trots att väljarna sagt nej och folkrörelsetraditionen användes för att öppna dörrarna för välfärdskoncernerna. 
Resultatet blev fallande skolresultat, återkommande skandaler och personal som detaljkontrolleras, dränks i administration och pressas av tidsstudier istället för ta hand om gamla, vårda sjuka och ge unga kunskaper.
I ett antal reportage får vi bland andra möta Berit som måste rusa mellan pensionärerna, Tomas som styrs av kundomdömen och Ronia, som tvingas sitta hemma och vänta på att någon ska behöva henne några enstaka timmar.

Välkommen till välfärdsfabriken.
Kristina Mattsson skriver på sin hemsida: "Men de flesta som medverkar i bokens reportage hör till arbetsmarknadens insiders och jobbar i välfärdssektorn. De flesta är kvinnor  och de är antingen förbannade eller uppgivna. De är tandläkare och undersköterskor i hemtjänsten, trafikupplysare, barnmorskor, lärare och socionomer, som alla säger att samma sak: De möts av misstro uppifrån som stör deras yrkesutövning, byråkratisering och övervakning styr deras dagar. Deras utbildningar och jobb är olika, men marknadslogik och samtidens besatthet av granskning och kontroll likriktar deras yrkesvardag. Det som kallas kvalitetssäkring river istället den kvalitet som bärs av erfarna människor som utvecklat ett gott professionellt omdöme. New Public Management och det utbredda systemtänkandet förstör mer än de tillför och it-systemen skapar stress och merarbete istället för att vara det stöd i arbetet som var tanken. Den skadliga likriktningen har både namn och orsaker. Om det berättar jag i den här reportageboken."

Inga kommentarer: