fredag 4 april 2014

För en samhällsägd byggsektor


...socialisering av de stora byggbolagen
Arbetslivet i Sverige har de senaste decennierna genomgått en tydlig förändring till det sämre. Grundregeln med fast anställning har för många i ”flexibilitetens” namn byts ut mot visstidsanställningar och inhyrning. Allt fler jobbar utanför kollektivavtal. Arbetare tvingas att med F-skattsedel posera som ”egna företagare” och därmed ställas utanför kollektivavtal. Fas-3:are får arbeta med minimala ersättningar där arbetsgivaren till och med får ersättning för att anställa dem. Därtill har vi längst ner de helt rättslösa papperslösa arbetarna.
Vi lever i ett nytt Sverige. De nyliberala ideologerna har firat triumfer, men de är inte nöjda. Byggkapitalet och nyliberalerna hetsade hårt mot den strejk som Byggnads planerade för att rätta upp något av det som gått snett. Strejkvarslet avblåstes i måndags kväll då man nådde en uppgörelse om en av branschen finansierad fond, varifrån arbetare som inte fått ut minimilöner ska kunna kräva ersättning.

Inom byggbranschen produceras nu genom en kedja av entreprenörer och underentreprenörer. De stora bolagen kan lägga ut jobb till den underentreprenör som kan producera billigast och slipper allt ansvar för att rätt löner, avgifter och skatter betalas in. Byggnads ville att huvudentreprenören skulle vara ansvarig för att det går rätt till i hela kedjan. Hur man ska värdera den uppgörelse som nu ingåtts får vi återkomma till. Men man kan lugnt säga att den fackliga ledningen återigen lyckats undvika att ge kollektivet möjlighet att i solidarisk kamp stärka sammanhållningen och vinna kamperfarenheter. Denna maniska rädsla för att i strejk visa motståndarna att de inte är allsmäktiga har under decennier försvagat arbetarklassen. Den makabra sanningen är också att det inom byggbranschen finns 90 000 företag, många med mycket få anställda. Av dessa står 60 000 företag utanför kollektivavtalet, av 320 000 byggnadsarbetare står 100 000 utan kollektivavtal.

Inom branschen har vi dessutom problemet med att uppförandet av bostäder med hyresrätt lyser med sin frånvaro, samtidigt som byggkapitalet lobbar fram arenabyggen och dyra köplägenheter. De ovan relaterade missförhållandena har skapat en situation där kapitalets profitintressen leder till att byggarbetare får osäkra och farliga arbetsvillkor och vanligt folk bostadsbrist. Byggnads söker nu lösa en del av dessa problem med den kompromiss man skrivit under. Även om denna kompromiss visar sig innehålla positiva steg så kommer inte grundproblemen att lösas.

En arbetarpolitik skulle därvidlag innebära att den gordiska knuten huggs av; att de stora byggbolagen socialiseras. Byggandet är ett samhällsintresse och med de stora företagen i gemensamt ägo skulle antalet underentreprenörer minimeras samt justa villkor för de anställda kunna garanteras. En samhällsägd byggsektor skulle också ges till uppgift att snabbt bygga ut billiga men bra bostäder åt vanligt folk.
Ursprungligen ledare i veckotidningen Internationalen vecka 14/2014

Inga kommentarer: