tisdag 17 juni 2014

Frias för våldtäkt - igen

...rena gubbväldet i domstolar

"Hovrätten var inte enig om domslutet. Två nämndemän ansåg att mannen borde dömas för våldtäkt. De menar att kvinnan varit så vag i sin berättelse eftersom hon varit rädd och chockad. Eftersom det står klart att mannen använt våld och att kvinnan skrikit och gjort motstånd, anser de att mannen inte kan ha trott att hon samtyckt. Mannens påstående om att det handlade om dominanssex kan i stället ses som en efterhandskonstruktion."

Precis så! Konstigare än så behöver det inte vara.

Svt: Mannen frias från våldtäktsanklagelser

Svt: Dags modernisera domstolarna

Kajsa Ekis Ekman: Samtycke är inte att vända bevisbördan

SkD NSK LT

9 kommentarer:

Alexander sa...

Han har friats i både tingstätten och hovrätten så han är nog oskyldig. Svårare än så behöver det inte vara.

Ronny Åkerberg sa...

...till Alexander:
Jo, det är just detta som är det "svåra" i sammanhanget - att både tings- och hovrätten gör en sådan halsbrytande tolkning av lagen och låter en våldtäktsman gå fri.

Alexander sa...

Ronny

"Låter en våldtäktsman gå fri"

Fast du vet inte om han våldtagit kvinnan. Det kan mycket väl ha handlat om dominanssex,du har ingen aning. Vad jag hört så var det dessutom kvinnan som tog initiativet. Tidigare har kvinnor ångrat sig och därför anmält våldtäkt,flera män har blivit friade i efterhand.

Ronny Åkerberg sa...

...till Alexander:
I det här fallet överensstämmer mannens och kvinnans berättelser. Det som skiljer är att mannen menar att det handlade om "dominanssex" och rätten ansåg då att han "inte haft uppsåt" att våldta.
Självklart skulle man ha kunnat anse att han haft ett likgiltighetsuppsåt eftersom han struntade i om kvinnan var med på sex.

Alexander sa...

"Det som skiljer är att mannen menar att det handlade om dominanssex"

Exakt,och det är ju helt avgörande. Har tanken slagit dig att kvinnan skäms för att hon gått med på att domineras?

"Eftersom han struntade i om kvinnan var med på sex"

Och det är ju inte bevisat.Alltså är han oskyldig.

Efter att ha läst många inlägg är det tydligt att du har två grupper när det kommer till rättsväsende och bevisning. I den ena gruppen finns kvinnor,"vänsterfolk",fattiga och invandrare. De ska frikännas så länge det finns en chans att en utomjording begått brottet. Straffen ska också vara korta och rehabiliteringen prioriterad.

I den andra gruppen finns rika,"högerfolk",sverigedemokrater och män. Här behöver det inte vara så tunga bevis,i princip gäller misstanke om brott som skäl till fällande dom. Straffen ska vara hårda och inget prat om taskig uppväxt är ursäktande eller förklarande.

Jag tror inte du märker att du är en som eldar på motsättningarna i samhället. Du ställer ständigt grupper mot varandra,dvs samma sak som du anklagar främlingsfientliga för att göra.

Ronny Åkerberg sa...

...till Alexander:
När mitt inlägg handlar om ett våldtäktsmål så får du hålla dig till det. Allt ditt svammel om hur du ser på min hållning till rättegångar i största allmänhet får du lämna åt sidan. Jag kommenterar det inte.
När det gäller det här våldtäktsmålet så är det uppenbart att mannen struntat i kvinnans vilja. Han uppger ju detta själv. Att han i efterhand förklarar detta med att han trodde att det handlade om dominanssex är lika dumt som om en bankrånare efter gripandet säger att han trodde att banken ville ge honom pengarna.
Det är inte bevisning som saknas i det här målet, det handlar om hur man väljer att betrakta saken.

Alexander sa...

"Det är inte bevisning som saknas i det här målet"

Jo, det är inte bevisat att han våldtagit henne och därför frias han.

"lika dumt som om en bankrånare säger att han trodde att banken ville ge honom pengarna"

Jag hoppas du inser hur dum jämförelsen är?

"det är uppenbart att mannen struntat i kvinnans vilja"

Tydligen är det inte uppenbart. Både tingsrätten och hovrätten anser att det inte är bevisat att så är fallet.

För att inte ha alla fakta är du väldigt säker på din sak. Är det inte du som säger att man ska vara kritisk till sådant man inte vet allt om? Vi har ju Mehdi Ghezali som ett lysande exempel.


Ronny Åkerberg sa...

...till Alexander:
Jo, bevisen finns där, mannen har erkänt att han var våldsam och att kvinnan protesterade. Det är inte det saken har handlat om utan huruvida mannen hade uppsåt eller inte.
Efter tingsrättens dom gick åklagaren vidare med fallet eftersom han ansåg att det handlade om uppsåt. Hovrättens dom var inte enhällig.
Så även i den juridiska världen finns olika uppfattningar. Själv anser jag det helt absurt att en våldtäktsman ska kunna klara sig undan straff genom att skylla ifrån sig på sådant här vis.

Ronny Åkerberg sa...

Nu avslutar jag diskussionen kring det här inlägget. Välkommen tillbaka i nya sammanhang.