fredag 6 juni 2014

Snoddas sjunger Dan Andersson

Gösta "Snoddas" Nordgren: 
Spelmannen


Gösta "Snoddas" Nordgren framför här Dan Anderssons Spelmannen, som ingår i diktsamlingen Svarta ballader.


Inga kommentarer: