fredag 13 juni 2014

Tågstrejken ligger fast

...uselt medlarbud

Seko säger nej till medlarnas bud. Medlarbudet innehöll ingenting som kan lösa problemet med missbruk av timanställningar, enligt Seko. Därmed fortsätter strejken.

Sekos krav att missbruket av timanställningar och deltider ska upphöra har inte tillgodosetts i budet. 
– Medlarna har i sitt bud inte lyckats fånga in någon av våra kärnfrågor. Nu ligger ansvaret hos medlarna och Almega att lägga fram förslag som stoppar missbruket av deltider och timanställningar, säger Valle Karlsson, avtalssekreterare, Seko.

Arbetsgivarparten Almega sade däremot ja till budet som bland annat innebar att alla konfliktåtgärder från fack och arbetsgivare dras tillbaka i två månader, och att medlare från Medlingsinstitutet under den tiden ska medla lokalt mellan Seko och Veolia.

Stödet för strejken växer i Arbetar-Sverige. Vid ett extra förbundsstyrelsemöte över telefon beslutade IF Metalls förbundsstyrelse att varsla om sympatiåtgärd för SekoFastighets blir tredje förbund hittills att varsla om sympatistrejk för Seko. Fastighets tar ut ISS städare på Billerud Korsnäs den 25 juni från och med klockan 01:00.

Inga kommentarer: