torsdag 19 juni 2014

Ukraina: Den folkliga rörelsen och imperialismen

...uttalande från Fjärde Internationalen

Resolutionen antagen vid möte med FI:s byrå den 7 juni 2014. 

Den mycket djupa politiska kris som Ukraina upplever sedan november 2013 är långt ifrån över. I det här landet, med en mycket lång historia av nationellt förtryck (framför allt polskt och ryskt), är processen för nationellt bildande ofullständig, nationalstaten är fortfarande bräcklig. Detta desto mer som landet tagits i gisslan mellan ryska imperialistiska påtryckningar och de euroatlantiska krafterna, och är föremål för den socialt fragmenterande effekten av nyliberalismen.

1 Från Maidan till den provisoriska regeringen: En mäktig folklig mobilisering

I tre månader (21 november 2013 - 22 februari 2014) samlades tiotusentals (och vissa dagar hundratusentals) människor i centrum av Kiev, på Självständighetsplatsen ("Maidan"). Det var undertryckandet av de första protesterna ("pro-europeiska" och försvar av nationellt oberoende) som gav rörelsen dess massiva storlek i slutet av 2013, i kombination med en förhoppning - helst i samband med "Europa" - av välbefinnande, förkastande av korruption , demokrati och nationell suveränitet.

Vi framhöll i februari (IC-resolution) egenskaperna hos denna rörelse, som har "lagt fram en kombination av revolutionära (demokratisk, anti-elitistisk, självorganiserad) och reaktionära element - det övergripande resultatet var och är fortfarande en fråga om politisk och social kamp. Dessa särdrag är också djupt rotade i den aktuella karaktären på det nuvarande postsovjetiska ukrainska samhället (atomiserat, utan klassidentitet, med degradering av utbildning och hegemoni för reaktionära nationalistiska idéer i samhället, i kombination med ett legitimt engagemang för nationellt oberoende och det dramatiska arvet från stalinismen)."

Vi kan specificera svagheter och begränsningar för Maidan:

- Trots sin längd blev de viktigaste formerna av självorganisering som framkom fortsatt begränsade: framför allt byggande, underhåll och försvaret av denna rebelliska stad av tält och barrikader mitt i vintern, organisationen av leveranser och hälsovård. .. team ockuperade administrativa byggnader, en studentförsamling införde särskild insyn i budgeten för utbildning. "Sotnia" (företag) för självförsvar bildades, varav en minoritet kontrollerades av politiska organisationer närvarande på Maidan.

- Rörelsen hade aldrig någon "representation" eller valda talespersoner. Detta har underlättat utnyttjandet från de politiska partierna i oppositionen, inklusive extremhögerpartiet Svoboda, rankad bland "pro-européer" - att tala i namn av "Euromaidan", speciellt utomlands.

- De små grupperna av den extrema nationalistiska högern (Pravyi Sektor osv) och som konkurrerar med Svoboda spelade en roll i självförsvaret av rörelsen. Deras uppenbara "synlighet" och deras attacker mot vänsteraktivister har använts för att misskreditera hela Maidan, särskilt av den ryska regeringen och media, eller senare av anti-Maidan-komponenter som identifierar sig med vänstern.

- Slutligen, även om den varit mycket varierande och känslig för sociala frågor (mot konfiskering av kollektiva nyttigheter, korruption, ojämlikhet), har rörelsen inte uttryckt sociala krav; den har gjort mycket lite för att mobilisera industriarbetarklassen, och därmed också regionerna i öster och sydöst (trots några få undantag). Om strejk har utropats (lanserades av de oberoende fackföreningarna) har de inte fått stöd, det samma gäller för försök till arbetarmobiliseringar mot Maidan.

- Med beaktande av det initiala temat ("pro-EU"), av de dominerande organiserade högerkrafterna och den fascistiska aggressionen, har den mycket svaga ukrainska vänstern varit delad inför Maidan och på Maidan: utöver olika anarkistiska grupper, har den socialistiska rörelsen Vänsteroppositionen valt att ingripa där i opposition mot höger och högerextrema idéer som ett resultat av de sociala och mass demokratiska strävandena hos rörelsen. Som kontrast förblev organisationen "Borotba" (kamp) utanför rörelsen, fördömde den globalt som reaktionär. Till "vänster" av sin etikett och sin sociala diskurs, har det ukrainska kommunistpartiet, mycket engagera i de oligarkiska privatiseringarna, försökt att särskilja sig från Regionernas parti genom att föreslå en folkomröstning om avtalet med EU; men det var misskrediterat genom att det röstade för februarilagarna som kriminaliserade alla demonstranter. Det har propagerat, liksom Borotba, för tesen om den "nazistiska kuppen".

- Sammantaget, genom att ta mer avstånd från partierna än vad som var fallet i den "orangea revolutionen" 2004, mobiliserade Maidan speciellt i regionerna i väster och i centrum av landet, mer inriktad på EU; om den uttryckte sociala och demokratiska ambitioner som delades över hela landet, var dess enda "program" Janukovitjs fall.

Översättningen av resolutionen fortsätter i ytterligare fem avsnitt.


Inga kommentarer: