söndag 22 juni 2014

When You've Lost Your Mother

When You´ve Lost Your Mother


Jag är inte religiös, jag tror inte att jag någonsin mer kommer att träffa min mamma. Det kan finnas oändligt många världar i detta universum, men jag kan bara existera en gång. Liksom alla andra.
För så är tillvaron funtad på vår planet. Innehållet i våra kroppar måste återgå till kretsloppet, men våra inre världar kommer aldrig åter. Men så länge jag lever och så länge min inre värld finns till så kan jag också möta min mamma där.
I mina minnen och i den trygghet som hon, mer än någon annan, bidrog till att skapa inom mig när jag var liten. Jag kan leta och finna henne där - det är också en tröst. Hon lever där inuti mig.

Inga kommentarer: