tisdag 12 augusti 2014

Boktips: Ofärdsland

...en förändring 
som angår oss alla
Är Sverige ett välfärdsland eller ett ofärdsland? 
Det beror kanske på vem man frågar. 

Kent Werne har träffat arbetslösa, sjuka och ekonomiskt utsatta. Människor som har drabbats av ofärd, och som är beroende av att trygghetssystemen och arbets-marknadspolitiken fungerar.
Samtidigt granskas politiken som format deras villkor. Den som Alliansen lovade skulle bryta utanförskapet, återupprätta arbetslinjen och skapa fler jobb.
Hur blev livet längs arbetslinjen? Har utanförskapet brutits?
Ofärdsland skildras en förändring som angår oss alla.

Boken på facebook.

Inga kommentarer: