tisdag 19 augusti 2014

Gilbert Achcar till Malmö

...talar om den arabiska revolutionen
Tisdag 2 september framträder Gilbert Achcar i Malmö

Revolutionären, skribenten och debattören Gilbert Achcar kommer att göra en Sverigeturné. Han besöker bland annat Göteborg, Lund och Stockholm. Tisdag 2 september är det Malmös tur att få besök. Mötet blir på Röda huset, Industrigatan 4 och tiden är 18.30. Arrangör är Socialistiska Partiet i Malmö.

Gilbert är en socialistisk aktivist, född i Libanon 1951, ”uppvuxen” politiskt under landets inbördeskrig. Flyttade till Frankrike 1983. Under många år en del av Fjärde Internationalens dagliga ledning. Samtidigt undervisade han vid universitetet i Paris, senare vid Centre Marc Bloch - Humboldt-Universitet i Berlin. Sedan 2007 är han professor vid Londons Universitet vid dess ”School of Oriental and African Studies”. 

Under åren har han skrivit en rad artiklar, essäer och böcker. Medarbetat i många tidningar, från International Viewpoint till Le Monde Diplomatique. Alltsedan den arabiska revolutionens första gnista har han gett många bidrag till analysen. Inte minst när det gäller Syrien. Senast har han sammanfattat dessa och formulerat politiska slutsatser i boken The people want, av Le Monde prisad som ”en av de bästa analyserna av den samtida arabiska världen”. 

Där finns en överblick som spänner mellan Tunisien, Egypten, Jemen, Bahrain, Libyen och Syrien. Finns på nätet och är billig, för den som läser engelska och vill förkovra sig. Hans dagordning i Sverige är öppen och fokus kan förflyttas en del allt beroende av scenförändringar i den arabiska regionen. Tanken bakom besöket är att han kan bidra med kunskap, stimulera och fördjupa diskussionen, inte minst om det viktiga solidaritetsarbetet.

Mötet står öppet för alla intresserade. Achcars tal kommer att översättas till svenska. Välkomna!

Tisdag 2 september 18.30 på Röda huset, Industrigatan 4, Malmö

Inga kommentarer: