torsdag 14 augusti 2014

Irak/Syrien: Fundamentalistisk draksådd

...i förtryckets fotspår

I norra Irak har den så kallade ”Islamiska staten”, eller tidigare Isis, börjat utgöra en allt starkare och hotande kraft. Organisationens tillväxt är en följd av dess växande närvaro i det syriska upproret mot Assadregimen där islamisterna även attackerar den demokratiska revolutionens krafter.
Organisationen bör på flera sätt betraktas som USA:s draksådd i det så kallade ”kriget mot terrorismen”. I missnöjet och desperationen som växt i spåren av USA:s – och även Rysslands – angrepp och stöttande av korrupta marionettregimer är det just de krafter man säger sig vilja bekämpa som växer. När Isis väl etablerat sig har det visat sig vara sekulära rebeller i Syrien och Kurdistan som utgjort det hårdaste motståndet, utan något materiellt stöd från Väst.
Att NATO agerar på det viset är ingen slump. Såväl despoter och imperialister betraktar alltid det sekulära motståndet som det största hotet mot deras intressen. USA har gång efter annan krossat sekulära rörelser och i tomrummet efter dem fött fundamentalistiska – som visat sig vara ett lika stort hot mot USA:s intressen, men samtidigt helt igenom politiskt reaktionära.
Assadregimen har på samma sätt riktat in sin kraft på de sekulära delarna av upproret, samtidigt som Isis kunnat växa till att utgöra ett allvarligt hot mot de minoriteter som regimen framställer sig som ett skydd för.

Som socialister kan vi aldrig nöja oss med att vara en spegelbild av USA-imperialismen och stödja de krafter som för stunden är västimperialismens fiender. Politiskt reaktionära grupper kan aldrig ge svar på de samhällskonflikter som drabbar människor.

I brist på progressiva svar kokar samhället av motsättningar, som inte kan ta sig andra uttryck än eskalering och ytterligare död. Det är sekulära demokratiska rörelser som utgör de viktigaste krafterna mot reaktionära islamister. De progressiva krafter som finns förtjänar allt vårt stöd, hur svaga de än må vara för stunden.

Ursprungligen ledare i veckotidningen Internationalen vecka 33/2014

Inga kommentarer: