söndag 3 augusti 2014

Solidaritet med Gaza

...demonstrera mot Israels terror

Idag söndag 3 augusti kl 15
Gustav Adolfs torg Malmö

10 kommentarer:

Anonym sa...

I Malmö kastar folk från Mellanöstern flaskor mot judar. Kanske ett större problem eftersom det sker i Sverige?

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym:
Ett helt oacceptabelt och rasistiskt angrepp på judar. Judar ska inte göras ansvariga som grupp för vad statens Israel gör sig skyldig till.

Anonym sa...

Ronny

Tyvärr blir det allt vanligare,allt medan politiker inte vågar göra något pga att de är rädda för att kallas islamofober. Sådant är debattklimatet och värre lär det bli.

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym:
Alla former av judehat ska självklart bekämpas, men jag tror inte det är utbrett och jag tror inte att det ökar.
Det handlar om små grupper av nazister och islamister som står för denna antisemitism.
Svenskar i allmänhet har inget till övers för judehat.

Anonym sa...

Ronny

Med en ökad invandring från mellanöstern är risken stor att det kommer hit fler islamister,eller hur?

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym:
Risken finns, men vi har också motverkande krafter. Dels beror det på vad vi själva gör för att bemöta dem, dels får de ett ökande motstånd från sekulära, demokratiska krafter i Mellanöstern.
Vad Israel gör är naturligtvis också av betydelse. Ockupations- och krigspolitik ger luft under vingarna för extrema islamister.

Anonym sa...

Hur tycker du att vi ska bemöta dem?

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym:
Finns bara två sätt. De som bryter mot lagen ska lagföras och bekämpas med polisiära metoder. I övrigt ska deras idéer mötas med opinionsbildning.

Anonym sa...

Ronny

Ser du något problem med att så få politiker törs reagera mot islamister pga rädslan för att kallas rasister? Jag tycker vi har fått ett sjukt debattklimat där minsta kritik mot invandrare genast klassas som rasism. De problem som finns kommer att växa med den inställningen.

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym:
Ja, det finns två olika hållningar som kan vara problematiska. Den ena är den kulturrelativistiska - där man i mångfaldens namn har överseende med förtryck inom grupper.
Och så den andra som drar mot rasism där man gör negativa generaliseringar mot hela grupper.