lördag 27 september 2014

Äldre får bara duscha en gång i veckan

...men nu sprider sig dusch-upproret

Annas 86-åriga dementa pappa i Malmö vill gärna duscha en gång om dagen, men kommunen beviljar bara dusch en gång i veckan. Detta är vanligt i kommunerna som anser att de uppfyller socialtjänstlagens krav på "en skälig levnadsnivå" när gamla får duscha bara en eller två gånger i veckan. 

När äldre ansöker om hjälp får de veta att det är dusch en eller två gånger i veckan som gäller och många gamla tror då att de måste rätta sig efter det. Men nu sprider sig dusch-upproret.

En 81-åring i Halmstad fick tidigare i år rätt till fler duschar i domstol. Efter detta ramlar dusch-förfrågningar in från allt fler äldre. Men kommunen sätter sig på tvären och överklagar till kammar-rätten.

Att de inte skäms, skulle jag vilja utropa. Visst är det ovärdigt att inte få bestämma själv över sin hygien. Halmstad säger att det inte har med pengar att göra, men deras argument är falska. Visst handlar det om pengar när man nu slåss med näbbar och klor för att neka äldre människor något så självklart som en dusch om dagen.

Skam över de politiker i alla läger som vill förnedra våra äldre på detta vis!


Inga kommentarer: