fredag 19 september 2014

En tur till Backarna

...även en resa i tiden
I Caroli-staden, utsikt mot det som förr var Centralgaraget från 1929, nu ersatt av bostäder

Ny cykelbana från Centralstationen på norra sidan av kanalen

Nytt höghus vid Slussplan...

...mitt emot gamla Båthuset

Svag som jag är för allt som har med järnväg att göra blev det en bild på detta färgglada tåg

En gång i tiden bostäder för SJ-anställda vid Slussgatan...

...ritade av arkitekten Alfred Arwidius

Framme i Kirseberg, i folkmun kallad "Backarna", här Garnisonsparken eller "Tjyvaparken"

...där man förr brände "häxor" och begravde fångar

Gamla vattentornet...

...som gjordes om till bostäder

Torngatan...

...med detaljer

...från gamla gathus

Andra sidan av Torngatan

Nya bostäder på Kirseberg...

...förändrar stadsbilden

Värnhem, ny bebyggelse i äldre stil

Del av Värnhemstorget

Ringgatan med gammalt och nytt

Det ursprungliga funkishuset

När jag är i de här kvarteren blir det lätt en lunch med god polsk öl på Fregatten


Inga kommentarer: