måndag 29 september 2014

Fattigdomskonferensen i Svendborg

...att leva på 571 kronor

Den 21 september samlades runt 100 personer i Svendborg i Danmark för att fokusera på den ökade fattigdomen i samhället. De kom från Lands-foreningen Lediges Vilkår i Randers, Behandl os Ordentligt på Mors, från SAND, de hjemløses landsorganisation och Syg i Svendborg – och många andra ställen.

Kommuner inför lönenedpressning bakvägen

Helle Nielsen från Landsforeningen Lediges Vilkår i Randers kom med sitt bud på Arbetarklassen anno 2014 (se blogginlägg på Modkraft). 

Hon betonade den äldre generationens tradition av solidaritet och gemenskap, samtidigt som vi i dag är föremål för individuella löneförhandlingar. Den individualiseringen innebär också att det nu är svårare att vara arbetslös, då den arbetslöse ses ner på och får veta att hon är skyldig till sin situation. Så hon kan skämmas. Kommunerna bryter mot lagen på ett aldrig tidigare skådat sätt. Med ena handen hävdar man 30.000 offentliga jobb och med den andra upprättar man 9000 stödfunktioner (arbetsträning, lönebidrag, nytto- och seniorjobb).

"Det verkar som om man nu försöker ersätta vanliga anställda med människor i subventionerade jobb. Detta har införts bakvägen för att pressa ned lönerna och få en kraftigt minskad timlön. Jag vet inte var fackföreningarna har varit i den här processen", säger Lisa. 

De borgerliga och den sittande regeringen talar om "nödvändighetens politik" medan det ligger besparingar i både företag och kommuner på 150 miljarder kronor som skulle kunna skapa arbetstillfällen om viljan fanns.

SF och EL går samman om kritik

På eftermiddagen var det en debatt mellan Annette Willhelmsen, SF, och Finn Sørensen, Enhetslistan, om välfärdsstatens kollaps. Konferensdeltagarna hade samlat frågor som de två politikerna skulle svara på. 

Finn Sörensen betonade att också folketinget tar med ena handen och ger med den andra, och han kallade de övergripande arbetsmarknadsreformerna för en katastrof. 

"Målet är att öka tillgången på arbetskraft, så lönerna kan pressas", sade han.

Annette Vilhelmsen kommer att arbeta för att det mellan förvaltningarna blir ett bättre samarbete. 

"Fattigdom är inte en naturlag, det var bra att vi fick bort taket för kontantstödet", sade hon och tillade:

"Vi måste säkra eftervård, inklusive för de över 18 år. Det måste tillföras medel till psykiatrin och skapas ett varierande utbud av bostäder". 

De var eniga om att tillsammans framföra kritik mot kontanthjälpsreformen och ge medborgarna rätt till en helhetsorienterad behandling när de har behov av det. 

Finn Sörensen tillade å Enhedslistens vägnar: 

"Handläggningstiden måste kortas ner, och det måste avsättas pengar för det, så att förfarandet inte försämras. Det måste stoppa att man kan berövas ersättning vid sjukdom, om man inte är färdigutredd. Det måste finnas medborgarrådgivare i alla kommuner, så att medborgarna inte behöver anlita dyra advokater. Den ömsesidiga försörjningsplikten måste avlägsnas. Ett överklagande skall ha uppskjutande verkan - då lär sig kommunerna att lyda lagen"! 

Det senare gav upphov till stora applåder.

Kan du leva på 571 kronor?

I en workshop arbetades det med förslag till aktioner:

En av aktionerna har redan börjat: Gör en pappskylt som säger "Kan du leva på 571 kronor i veckan?" och ta en bild på dig själv. Använd den som en profilbild på Facebook, lägg upp den i grupper och se till att lägga till hashtaggen #fattig varje gång du delar bilden. De 571 kronorna motsvarar ersättningen för kontanthjälpsmottagaren som drabbas av de nya reglerna om ömsesidigt underhåll. Den skall täcka mat, dryck, transport, kläder, skor, frisör, tandläkare, gåvor, ev tidning, ev tidning, ev kultur/idrottsevenemang.

Idén kommer från Enhetslistan i Gladsaxe. Arrangörer för konferensen hade bjudit in Morten Østergaard från de Radikale att leva för 571 kr - men han tackade nej till utmaningen. 

Mer stressande att förlora rätten till arbetslöshetsförmåner än att ha ett jobb. Konferensens sista inspark kom från Dennis Kristensen från FOA. 

Han bekräftade mycket av det som det hade arbetats med under dagen. Inte minst det som Helle Nielsen hade börjat med: Dagpenningreformen orsakar stress och ensamhet. Det är mer stressande att förlora sin rätt till arbetslöshetsersättning än att ha ett jobb. Det säger hälften av dem som har förlorat sina arbetslöshetsförmåner i en ny studie som FOA har gjort.

"Undersökningen tecknar en tydlig bild av att det är svårt att sparkas ut ur bidragssystemet. Folk talar om magont, stress och depression och känner sig mer och mer isolerade", sa han och fortsatte: 

"Det har enorma konsekvenser för människor att stå utanför det finansiella skyddsnätet, som ersättningssystem för arbetslösa generellt har fungerat som. Och det påverkar hela livet för många som drabbas. När de inte har råd att delta i barnens klassarrangemang och isolerar sig, eftersom man inte kan bjuda in sina vänner på middag, så har dagpenningreformen fått marginaliserande konsekvenser som är helt fel".

Intresserade kan läsa mer om kommande aktiviteter på facebook.

En översättning från danska Socialistisk Information


Inga kommentarer: