onsdag 24 september 2014

Hur många blir arbetslösa?

...var fjärde person drabbas

Inte mindre än var fjärde svensk mellan 16 och 64 år har varit arbetslös någon gång de senaste fem åren. Det visar helt ny statistik som SCB tagit fram på uppdrag av LO. Arbetslösheten drabbar därmed stora och breda grupper i samhället, inte bara några utsatta få. Samtidigt har långtidsarbetslösheten ökat kraftigt på senare år. Det framgår av LO-rapporten Hur många har erfarenhet av arbetslöshet?

- Att en fjärdedel av befolkningen har varit arbetslös någon gång under de senaste fem åren är en anmärkningsvärt hög andel. Det motsvarar cirka 1,4 miljoner personer, säger rapportförfattaren och LO-ekonomen Thomas Carlén.
Det är alltså inte enbart ”utsatta grupper” eller en liten del av befolkningen som drabbas av arbetslöshet. Det innebär att dagens insatser för att bekämpa arbetslösheten, som främst går ut på att öka de ekonomiska drivkrafterna att vilja arbeta, är alldeles otillräckliga.

Inga kommentarer: