lördag 27 september 2014

Ingen klimatomställning utan gräsrotskamp

...se de kapitalintressen som styr utvecklingen

Vänsterns uppgift och potentiella styrka är förmågan att sätta in frågor i ett socialt perspektiv – klassperspektiv om man så vill. När vi skall organisera oss antirasistiskt finns klassperspektivet nästan alltid närvarande i vänsterns analyser. Samtidigt är klassperspektiv nästan helt frånvarande i andra frågor; klimatfrågan är en sådan.
Global uppvärmning, utsläppshantering, konflikt-mineraler, rovdrift och vinstintressen som ofta ligger en halv planet bort från dem som betalar priset; det finns inte en ekologisk fråga som inte är direkt förknippad med klassamhället och den globala kapitalismens mekanismer. Men när klimat- och miljöfrågor får ett bredare medialt genomslag är det nästan uteslutande i ett strikt vetenskapligt eller rent fatalistiskt perspektiv. De nyliberala ramarna är så helt förhärskande att  klimatomställning aldrig framställs som något annat än en konflikt mellan tillväxtkritiker – som bara vill hänvisa till människors dåliga samvete – och teknikfrälsta som tror att den teknologiska utvecklingen skall lösa alla jordens problem i ett trollslag.

Inför klimatmötet i New York genomfördes i helgen historiens största klimatmobiliseringar. I hundratusental tog människor i 156 länder till gatorna, med såväl fackföreningar som miljöorganisationer i ryggen. I Sverige syns i vanlig ordning knappt någonting av detta i media. Det finns förstås flera orsaker till att klimatfrågan har tappat så totalt i medial fokus efter finanskrisen 2008. De stora svenska fackens ointresse är en, men bristen på klassanalys är definitivt en annan. I den förhärskande ideologin sitter vi nämligen alla i samma båt och har följaktligen samma ansvar för att ändra vår livsstil, genom individuell anpassning av vår livsstil. När klassdimensionen skall lyftas upp är det oftast genom att ställa Nord mot Syd, tredje världen mot första, u-länder mot i-länder. Men en socialistisk analys kan inte utgå bara ifrån vem som drabbas hårdast utan ifrån vilka intressen som styr utvecklingen.
Vårt uppdrag är tydligt. Klimatfrågan måste åter upp i det offentliga samtalet – men vi har en viktig uppgift i att framhålla vilka intressen som styr hur vår livsstil utformas och begränsas till slöseri och följaktligen antingen bortträngning eller klimatångest. Vi måste med en dåres envishet betona och kämpa för de gemensamma intressen som hela jordens arbetande befolkning har, mot ett kapitalägande skikt som är lika globaliserat som marknaden blivit. En verklig omställning sker inte enkom genom tekniska innovationer eller ens genom att Västvärldens befolkning minskar sin konsumtion utan genom en massiv och radikal omställning av produktion och fördelning av det producerade. Frågan är sedan länge akut, det är hög tid att trappa upp konfliktnivån.
Ursprungligen ledare i veckotidningen Internationalen v 39/2014

Inga kommentarer: