onsdag 24 september 2014

Jobben där flest dör i förtid

...även otrygga anställningar kan vara en fara
Arbetslösa löper störst risk att dö i förtid. Risken är tre gånger så stor för arbetslösa som för yrkesverksamma. Det visar den nya rapporten ”Yrke och dödlighet 2008–2012” från Statitistiska Centralbyrån.
– Arbetslösa har högre dödlighet än andra. Det kan bero på att sjuka oftare blir arbetslösa än friska. Det kan också bero på att arbetslöshet skapar sjuklighet och dödlighet. Jag tror på det senare alternativet. Det finns en koppling mellan arbetslöshet och överdödlighet senare i livet, säger Denny Vågerö, professor i medicinsk sociologi vid Stockholms universitet.
Det finns yrken som är nästan lika hälsofarliga som att vara arbetslös. Den nya SCB-rapporten bekräftar ett välkänt mönster. Lågutbildade löper större risk att dö i förtid än högutbildade. Arbetare löper större risk att dö i förtid än högre tjänstemän. Vid 35 års ålder skiljer det fem år i förväntad återstående livslängd.
Dessutom är lönen viktig. Den verkar vara viktigare än utbildningsnivån.
Mönstret går igen även i tidigare forskningsrapporter från 1980- och 90-talen. Några yrken återkommer. Kvinnliga sjukvårdsbiträden och vårdbiträden har högre dödlighet än genomsnittet nu som förr. Manliga fastighetsskötare och sjömän löper större risk att dö i förtid nu precis som på 80-talet.
Även de ökande otrygga jobben pekas ut som en fara för hälsan. Läs vidare i Arbetet.

Inga kommentarer: