onsdag 17 september 2014

Malmö: De rödgröna växer

...men det gör också misär och orättvisor
Det är dags för de rödgröna att börja leverera...

De rödgröna i Malmö förstärker sin majoritet efter valet. Det beror inte på Socialdemokraterna som fortsätter sin långvariga kräftgång. Det är istället Vänsterpartiets förtjänst, partiet ökar i kommunvalet från 5,2 procent till 8,5 procent. En stark framryckning.

Miljöpartiet går också fram med en procentenhet och Feministiskt Initiativ går från 1,1 till 3,2 procent. En viktig förklaring till detta är den förändring av åldersstrukturen som Malmö genomgått med tillströmningen av studenter och unga.

Som ett exempel kan vi ta valkrets Möllevången SO. Här har V 29 procent av rösterna, Mp har 18 procent och FI har 13 procent.

Men det finns också exempel på mer utpräglade arbetarområden, både blandade och invandrar-dominerade där V gått framåt. Säkert spelar reaktionerna mot den ökande ojämlikheten i Malmö och övriga landet en stor roll och stora förhoppningar fästs nu vid att de rödgröna, och inte minst (v), ska verka för minskade orättvisor.

De rödgrönas styre hittills har inte pekat i den riktningen, tvärtom. Klyftorna i Malmö har växt kraftigt. Arbetslöshet, fattigdom och otrygghet är ett gissel för stora delar av befolkningen. Var tredje barn växer upp i fattigdom. En femtedel lever under existensminimum. Nästan var fjärde missar skolan.

Det är dags att de rödgröna börjar leverera. De välbärgade i Västra hamnen har det regnat manna över länge - nu är det vanligt folks tur att få del av de samhällets rikedomar som vi alla skapar med vårt arbete.  

Röda Malmö: Allt om Malmö


Inga kommentarer: