onsdag 24 september 2014

Malmö: Nya nedskärningar

...och ökade skattepålagor
Medan många redan lever i misär planeras nya nedskärningar

Knappt är valet över innan det aviseras om nya åtstramningar från den styrande rödgröna alliansen i Malmö. Detta i en kommunal verksamhet som tidigare fått vidkännas omfattande bantningar och där personalen på många håll redan går på knäna.

Snåla budgetar har nu lett fram till ett underskott på över 72 miljoner. Alla stadsdelar går back, mest Innerstaden och Söder. 

Bland politiker och tjänstemän talas det nu om både skattehöjning och försämrad bemanning, uppger Sydnytt. När stadsområdesnämnderna möts nästa gång i oktober kommer förslag till "besparingar" att klubbas, skriver Sydsvenskan.
- För att klara nollresultat vid årsskiftet planeras försämrad bemanning med färre vikarier, säger Västers ekonomichef Mats Carlfalk.

Alla former av nedskärningar måste naturligtvis avvisas av anställda och kommuninvånare. Höjd kommunalskatt är heller ingen lösning, detta är ju en form av platt skatt som drabbar Malmös många lågavlönade.

Krav måste resas på att staten tar ansvar för den krisande kommunala välfärden och att pengar omfördelas från rika till fattiga. Det är dags nu att de välbärgade skikten får ta ett socialt ansvar och att vi vänder de många åren av resursströmmar som gått i fel riktning, som gått från vanligt folk till de rika och från gemensam välfärd till privata fickor.

Likaså bör blickarna vändas mot den kommunala byråkratin för att granska den omfattande administrations- och kontrollapparaten, det onödiga cheferiet och förmåner och privilegier på de högre nivåerna.

Inga kommentarer: