fredag 26 september 2014

Syrien: Revolutionär vänster kritiserar USA:s bombningar

...syftet är inte att stödja folkets revolution i Syrien

Idag, den 23 september, bombade amerikanska plan positioner för Daesh (även känt som IS), Jabhat al Nusra (al Qaida-filial i Syrien) och Ahrar Sham. Enligt vissa källor skedde dessa bombningar med deltagande av reaktionära arabiska regeringar allierade med USA-regeringen. Dessa leder kontrarevolutionen på regional nivå.

Vi välkomnar inte dessa bombningar, trots att vi uppmanat till motstånd mot dessa reaktionära och fascistiska krafter sedan de bildades. De är direkt fientliga till den folkliga revolten. Vi skiljer oss från ställningstagandena hos olika liberala oppositionsorgan som är kopplade till Syriska nationella rådet och Nationella koalitionen för syriska revolutionen och oppositionen som i sin dårskap och omoral betraktar bombningarna som komponenter i revolutionen. Vi motsätter oss och fördömer bombningarna och en imperialistisk militär intervention i Syrien och kräver en konfrontation av den, i motsats till de liberala organen i Syriska nationella rådet och Nationella rådet för syriska revolutionen och oppositionen som välkomnar den.

Anledningen till att vi motsätter oss denna imperialistisk intervention är att dess mål inte är att stödja det syriska folket i dess revolution, utan att återupprätta en imperialistisk dominans av länderna i regionen efter de pågående folkliga uppror som undergrävde den. 

Daech och de jihadistiska krafterna är ett resultatet av den imperialistiska militära interventionen och av brutalitet och korruption hos despotiska regimer. 

Ställda inför en förökning av fiender som verkar mot det syriska folkets revolution, anser vi att bara de medvetna och organiserade massorna ledda av ett verkligt revolutionärt ledarskap kan besegra dessa reaktionära krafter fientliga till revolutionen, liksom besegra den auktoritära regimen och även den imperialistiska interventionen.

Nej till Washington och dess allierade 

Nej till Moskva och dess allierade 

Nej till Daesh, nej till de kontrarevolutionära krafterna och nej till den auktoritära regimen 

Leve arbetarnas och de förtrycktas enhet och kamp över hela jorden 

All makt och välstånd till folket 

Revolutionära Vänsterrörelsen i Syrien

En översättning från International Viewpoint

SkD SkD2 

Inga kommentarer: