torsdag 25 september 2014

Valresultat i Malmö

...jämfört med övriga storstäder
Storstäderna blir allt mera lika varandra politiskt

Malmö har med årets val blivit lite mera likt storstäderna Stockholm och Göteborg i politiskt avseende. Dock finns det fortfarande säregenheter för var och en av de nämnda städerna, ofta bottnande i historiska traditioner. Här en jämförelse av resultaten i kommunvalen mellan de tre svenska storstäderna.

Den borgerliga alliansen har gått tillbaka i alla tre städerna, särskilt gäller det Moderaterna. I Malmö tappar M 5 procentenheter och är nu nere på under 22 procent. Ungefär samma resultat blev det i Göteborg, även om tillbakagången inte var riktigt lika stor där. I Stockholm ligger M på 27 procent, men har tappat drygt 7 procent.

Folkpartiet har tappat en procent i Malmö och har nu 5,4 procent. Partiet har drygt 8 procent på de andra två orterna, men har minskat även i Stockholm. Fp har hållit ställningar i sitt gamla fäste Göteborg.

Socialdemokraterna fortsätter sin historiska tillbakagång, även i Malmö där partiet hade sitt ursprung och en mycket stark ställning (70 procent lär S ha haft i kommunval i Malmö på 30-talet). Tillbakagången hänger samman med socialdemokraternas övergivande av dess folkhems- och välfärdsbygge. 

I Malmö går S tillbaka från nästan 35 procent till 32,9. I Göteborg är tillbakagången än större, från 29,4 till 22,4 procent. I Stockholm var kräftgången mindre, men där är partiet redan nere på en mycket låg nivå, under 22 procent.

Sammanfattningsvis så backar S över hela linjen, men är fortfarande starkast i sitt traditionella fäste Malmö. S i Göteborg däremot är nu nere på Stockholmsnivå. S på väg att bli ett tjugoprocentsparti i storstäderna?

Däremot går S framåt i regionvalen i Skåne. Förklaringen ligger säkert i den så kallade Femklöverns (alliansen plus Mp) katastrofala sjukvårdspolitik. Väljarna har straffat allianspartierna, som går bakåt, och även Miljöpartiet, som står och stampar.

Miljöpartiet gör inga stora valframgångar i någon av storstäderna. Det är ungefär samma resultat som 2010. Lägst resultat har partiet i Malmö med 8,6 procent och högst i Stockholm med 14,3. I Göteborg får Mp 10,7 procent.

Vänsterpartiet i Malmö gör däremot en stark framryckning i kommunvalen, från 5,2 procent till 8,5. Nu är (v) i Malmö snart ikapp partikollegorna i Göteborg och Stockholm. I Stockholm fick (v) 8,9 procent och i Göteborg 9,4 procent. 

Vänsterpartiet går bättre i storstäderna än riksresultatet på 5,7 procent i riksdagsvalet. I Malmö är (v) starkast i innerstan kring Möllevångstorget med resultat på 25-30 procent i några valdistrikt. Detta hjälper dock föga när strategin till syvene och sist går ut på anpassning till socialdemokraterna.

Feministiskt Initiativ går också bättre i storstäderna än i riksdagsvalet där man fick 3,1 procent. I Malmö landade FI på 3,2 procent, i Göteborg på nästan 4 procent och i Stockholm på 4,6 procent. 

När det gäller Sverigedemokraterna så är det ett omvänt förhållande, deras högsta siffror återfinns i Malmö och lägst i Stockholm. I Malmö ligger Sd över sitt resultat i riksdagsvalet och har nu 13,1 procent av rösterna, i Göteborg fick de 7 procent och i Stockholm 5,2 procent. Mycket starka framryckningar på alla tre orterna.

I Skåne har Sd ett starkt fäste. I valen till landstingsfullmäktige i Skåne län, där de flesta rösterna nu är räknade, har Sd fått 14,6 procent. I Malmö finns åtskilliga valdistrikt, företrädesvis i arbetarområden, där Sd har över 20 procent. I Skåne finns 14 orter där Sd fick 20 procent eller mer av rösterna. 

Det finns ett starkt samband mellan Sd:s framgångar och hög arbetslöshet. En ökande otrygghet har skapat grogrund för Sd, men det räcker inte som förklaring, anser jag. Det handlar också i högsta grad om arbetarrörelsens sönderfall. När delar av arbetarklassen inte längre kan se sig som medlemmar av ett kämpande socialt kollektiv utan bara som utelämnade enskilda individer - då öppnas dörren för Sd:s konservativa förklaringsmodeller och nationalistiska identitetspolitik.

Röda Malmö: Malmö: Nya nedskärningar

Inga kommentarer: