tisdag 23 september 2014

Violettkantad guldvinge

...en hotad fjärilsart i Sverige

Tillhör familjen Juvelvingar och kan få ett vingspann på upp till 35 mm.
Finns i Europa, Ryssland och Sibirien.
I Sverige är den upptagen på rödlistan som Missgynnad.
Den trivs på ogödslad ängsmark som alltmera försvinner på grund av jordbrukets "utveckling".

Inga kommentarer: