fredag 3 oktober 2014

Klassamhället hånskrattar

...och ökar ständigt klyftorna
Ginikoefficienten mäter ojämlikheten i inkomster, ju högre siffra desto större klyftor. Här ser vi hur klyftorna vuxit i Sverige sen 1995.

Europas rikaste har blivit ännu rikare. Hälften av världsdelens privata förmögenheter återfinns hos 10 procent av de rikaste i Europa, läser jag i DN.se. Hälften av Europas privata förmögenheter återfinns hos tio procent av de allra rikaste och koncentrationen av pengar hamnar på allt färre händer, får man också veta. Dessutom räknar man med att dessa, de allra rikaste, ska öka sina inkomster med ytterligare 40 procent de närmaste åren.

Klyftan mellan de mest välbeställda och vanligt folk ökar oavbrutet. De fattigaste lämnas allt längre efter. De fattiga får en allt mindre del av kakan. Därför har Stefan Fölster, Svenskt Näringslivs förre chefsekonom, fel när han påstår att inkomstskillnaderna inte ökat.

Sverige är det land där de ekonomiska klyftorna växer mest1995 hade Sverige de minsta inkomstskillnaderna av alla 34 OECD-medlemsländer. I dag har Sverige halkat ner till en 14:e plats, och är det land där både inkomstklyftorna och den relativa fattigdomen ökar mest. För de rika handlar det om en åttioprocentig inkomstökning.


Inga kommentarer: