söndag 12 oktober 2014

Solidaritet med Mellanösterns folk

...analys av en komplicerad situation

Vilket ansvar har den amerikanska imperialismen? Sällan har en situation varit så dramatisk och så komplicerad att navigera i. Vi befinner oss i ett nytt läge där en hel region dragits ner i krig och kaos. I en text översatt från International Viewpoint analyserar den franske marxisten François Sabado situationen i Mellanöstern.
Barbariet verkar vara på frammarsch i form av Daesh (IS), kollapsen av stater som Irak, Syrien, Libyen och i morgon Libanon, massakrer på befolkningen i diktaturens Syrien och nu i västs inblandning.
Detta västliga ingripande är inte en upprepning av Afghanistan 2001 eller Irak 2003, med erövringen av områden, ekonomiska intressen (olja) och utbyggnaden av marktrupper. Det verkar som det inte finns någon förutbestämd plan.
USA och västmakterna bär ett stort historiskt och politiskt ansvar. Sett ur ett längre perspektiv är de arabiska nationalistiska regimernas misslyckande och kollapser också en del av anledningen till att barbariet har exploderat från grupper som Daesh (arabisk akronym för Islamiska Staten – IS) och al-Qaida. Den amerikanska invasionen av Irak 2003 förstörde landet och destabiliserade hela regionen. Men i dag kan en analys av den politiska situationen inte reduceras till ett fördömande av västerländsk imperialism. Den nuvarande situationen kan bara förstås om vi också tar hänsyn till en rad sammanhängande konflikter och krig, som kombinerar den västerländska interventionen med Rysslands roll och de roller som de regionala krafterna Saudiarabien, Iran och Turkiet spelar.

Läs fortsättningen på denna analys i veckotidningen Internationalen på nätet här.

Inga kommentarer: