onsdag 15 oktober 2014

Stöd kurdernas kamp

...ta bort PKK från terrorlistan
Stödet måste gå till dem som leder kampen

Søren Søndergaards tal till solidaritetsdemonstration för de kämpande kurderna i Syrien lördagen den 27 september på Christiansborg Slotsplads. 

I dag har jag och nio andra ett inlägg i Politiken (även publicerat på Modkraft) med en tydlig uppmaning till regering och riksdag: Erkänn Kurdistans Arbetarparti - ta bort PKK från EU:s terrorlista nu!

Det finns många goda skäl för att ta bort terroriststämpeln för PKK. Låt mig nämna tre av dem här; 
För det första: Kurdistans arbetarparti - PKK - är ett legitimt uttryck för det kurdiska folkets kamp mot förtryck och rätten till självbestämmande. 

För det andra: Under de senaste åren har PKK flera gånger tagit initiativ till en fredlig lösning av konflikten, inklusive införandet av ensidiga vapenvilor. Och idag pågår det faktiskt fredssamtal mellan den turkiska regeringen och PKK. 

Och för det tredje: PKK och PKK:s systerorganisation i Syrien är i själva frontlinjen i kampen mot fascisterna från den islamiska staten.

Varför är denna fråga om PKK så viktig? Varför nämner jag det här, där vi har samlats för att uttrycka vår solidaritet med kurderna i Kobané, som är under kombinerad belägring av den Islamiska Staten och Turkiet? 

Jag gör det för att det är nödvändigt, en gång för alla, att sätta stopp för kriminalisering av den kurdiska kampen som terrorstämpeln av PKK är ett uttryck för. 

Kriminaliseringen av den kurdiska kampen har alltför länge tillåtits dominera politiken i Danmark, i Europa och i hela västvärlden.

Så länge så är fallet, kan kriminaliseringen drabba varje kurd som kämpar för kurdernas rättigheter. 
Vi såg detta med rättegången mot och stängningen av Roj TV. Och vi ser detta i de rättsliga förfarandena mot kurder i Danmark, som har samlat in pengar för den kurdiska saken. Så långt har det gått, att kurderna, som med helt fredliga medel använder yttrandefriheten och mötesfriheten i Danmark, hotas av fängelse. 

Därför ska kriminalisering av den kurdiska frihetskampen bort. Därför bör PKK tas bort från terroristlistan. 
Jag förstår att människor över hela världen är rädda för Islamiska Staten. Det finns det goda skäl för. Islamiska Staten är inte bara en reaktionär fascistisk organisation, utan dess medlemmar är massmördare, våldtäktsmän och människohandlare.

Men om det internationella samfundet verkligen vill stödja kampen mot Islamiska Staten, vad är orsaken till att de inte stöder dem som leder kampen? 

Vad är anledningen till att de inte stödjer kurderna i Kobané med tunga vapen, så att de kan stå upp mot de pansarfordon och artilleri av amerikanskt fabrikat, som Islamiska Staten har erövrat från den irakiska armén? 
Det vill den danska regeringen inte. Å andra sidan vill den gärna ingå en allians med islamiska diktaturer som Saudiarabien och Bahrain, vilka grovt förtrycker sina folk. Å andra sidan vill de vara i en allians med Turkiet, som i åratal har hållit sina gränser öppna för vapen och soldater till Islamiska Staten. 

I stället för vapen till de stridande kurdiska självförsvarsstyrkorna, kommer den danska regeringen att skicka en handfull F-16 flygplan till Irak.

Är det vad kurderna behöver mest? Kommer det att skydda civilbefolkningen i Kobané. Svaret är nej. Så kanske problemet är att den danska regeringen å ena sidan kommer att bekämpa Islamiska Staten, men å andra sidan inte vill att kurderna vinner? 

Detta är en helt hopplös situation. Utan kurderna kan inte Islamiska Staten bekämpas. Utan ett erkännande av kurdernas rättigheter, så det kommer aldrig att bli fred, stabilitet och välstånd. 

Här om dagen blev en kurd från Kobané tillfrågad vad väst kan göra för att hjälpa. Han svarade: Ingenting förutom att skicka tunga vapen.

Det är sakens kärna. Kurderna kan själva bekämpa Islamiska Staten. De behöver inte våra F16-plan och soldater. Men de behöver vapen. 

Därför är vårt budskap tydligt: 

Stoppa kriminaliseringen av den kurdiska saken - PKK bort från terroristlistan! 
Ingen allians med Turkiet eller de islamiska diktaturerna! 
Stöd kampen mot den Islamiska Staten - skicka vapen till kurderna i Kobané nu!

Om Søren Søndergaard: Søren Søndergaard, född 16 augusti 1955, är en dansk politiker. Han är sedan 2007 ledamot av Europaparlamentet för Folkebevægelsen mod EU. Mellan 1994 och 2005 var han ledamot av Folketinget, där han representerande Enhedslisten. Han har arbetat som metallarbetare och lärare (Wikipedia).

En översättning från danska Socialistisk Information

SkD NSK

Inga kommentarer: