tisdag 21 oktober 2014

Ubåtsjakten rent påhitt

...marinens krigföring mot sitt eget land
Det s k ryska ubåtsspionaget är i själva verket en högerkampanj mot Sveriges folk

Visst är det för jävligt att höga militärer i samförstånd med ledande massmedia driver en lögnaktig kampanj mot sitt eget land och folk. Att man på grundval av rena påhitt, lögner och rykten målar upp ett hot som inte finns i verkligheten är allvarligt. Det innebär att man utsätter sitt eget land för helt onödiga risker.

Visst är Ryssland ett odemokratiskt land och visst är det ett hot mot Ukraina, men det här handlar om något annat. Nämligen om svenska militaristers kamp för tolkningsföreträde när det gäller opinion och säkerhetsbedömningar. Ytterst handlar deras strävan inte bara om ökade försvarsanslag och upprustning utan också om att ansluta Sverige till militäralliansen Nato. 

Det om något skulle utsätta vårt land för ett ökande hot. 

När det gäller ubåtshistorierna måste det slås fast om och om igen - de är inte fotade på det minsta lilla substans, det handlar om falsarier från början till slut. Producerade lögner och i grunden politiska kampanjer utan någon som helst sanning. 

Det är inget mindre än en skandal att stora svenska tidningar som Svenska Dagbladet, DN och AB aktivt medverkar i detta smutsiga spel och att SVT och TV4 ställer upp på skiten utan att prestera kritisk journalistik. Svenska medier har hamnat i en krigspsykos. Och den svenska S/MP regeringen spelar med i alla dumheterna.

Alla påståenden eller antydningar om ryska ubåtar är med all sannolikhet lögn och förbannad dikt. Det finns inte någon som helst rim och reson i sådana antaganden. Det skulle strida direkt mot ryska intressen. Ryssarna har ett starkt intresse av ett neutralt Sverige och att smyga runt i den svenska skärgården skulle bara motverka detta.
Inga kommentarer: