onsdag 8 oktober 2014

Välfärden: Väldigt mycket ord

...men handlar om en förhalning ner i utredningskvarnen
Även i fortsättningen är det folkliga protester vi ska förlita oss på

Överenskommelsen mellan S, Mp och V är det mest radikala som någon regering presterat på mycket länge. På pappret. För nu ska frågan utredas, diskuteras, kohandlas och dras genom riksdagen. Risken att detta på vägen förvandlas till en tam papperstiger är uppenbar. Inte bara en risk, själva vitsen med det hela är att det ska urholkas.

Uppgörelsen med de vackra orden hade aldrig kommit till stånd om inte S och Mp behövt V:s stöd för att få igenom regeringens budget. De radikala formuleringarna är det pris S/Mp betalar för det parlamentariska trixandet. Men det handlar naturligtvis om en förhalning.

Visst har V sålt sig, även om man nu gör allt för att framställa det här som en seger. Överenskommelsen räddar V ur ett besvärligt läge och underlättar rollen av stödparti åt regeringen. För ärligt talat - vad är det som ska utredas? Utredas under två hela år?

Den här frågan har utretts flera gånger. Enda anledningen till att man vill dra det i långbänk är naturligtvis att man vill skjuta radikala lösningar i sank. Antingen tillsätter man utredare som kommer fram till vad man vill eller så kastar man utredningen i papperskorgen.

Det räcker naturligtvis inte heller att "vinster som regel ska återinvesteras", som det sägs i uppgörelsen. Det finns många kryphål för fortsatt privat vinstjakt i välfärden.

Jag tror att Vänsterpartiet kommer att stå där med Svarte Petter i slutändan. Vi gör klokast i att fortsätta förlita oss endast på gräsrotsrörelser och folkliga protester till välfärdens försvar.

DN SkD

Inga kommentarer: