måndag 3 november 2014

Antibolsjevism och judehat

...öppen föreläsning i Lund

Var den ryska bolsjevik-revolutionen uttryck för ett judiskt maktövertagande, ja rentav en världs-konspiration? Föreställningen om bolsjevismens judiskhet var stark inom den ryska och tyska kontrarevolutionen i kölvattnet av första världskriget och blev till den framväxande nazismens credo. Men idén var också starkt företrädd inom ledande kretsar i väst under de första efterkrigsåren. Håkan Blomqvist, Samtidshistoriska institutet på Södertörns högskola, har studerat hur de antisemitiska tolkningarna av bolsjevismens karaktär slog igenom i svensk offentlighet under perioden. I fjol publicerades studien i boken ”Myten om judebolsjevismen – antisemitism och kontrarevolution”.
”Radikala nätverket” är en plattform för forskare intresserade av politisk radikalism i det förflutna och idag. Med ”radikal” menar vi alla grupper som försökt att revolutionera hegemoniska sociala och politiska institutioner, vare sig de har befunnit sig till höger eller till vänster på den politiska skalan, eller har verkat för förändring med våldsamma eller icke våldsamma medel.
Fredag 7 november 14:15-16:00, sal B129
LUX-huset, Helgonavägen 3, Lund

Inga kommentarer: