söndag 16 november 2014

Det sjunkande skeppet

...en kapitalism utom all räddning
Vi lever i ett samhällssystem som är dömt till undergång (problemet är att det drar oss alla med sig)

Det är en märklig tid vi lever i. Vi håller på att bli schizofrena. En del av våra hjärnor försöker upprätthålla föreställningen om en slags normalitet och vill inte tro det som en annan del av vårt förstånd då och då anar; det står inte rätt till med vårt samhälle och vår värld och vi uppträder som en slags strutsar som kör huvudet i sanden och låtsas inte om det...

Det är naturligtvis ohållbart i längden. Om vi inte vill gå under tillsammans med det sjunkande skeppet så måste vi överge det. Kapitalismen är ett system som håller på att driva mänskligheten i fördärvet.

De styrande och härskande klasserna varken vill eller kan. Det enda de ägnar sig åt är hämningslösa och verklighetsfrämmande egotripper. De berikar sig själva på ett sätt som vi sällan eller aldrig sett prov på. Över hela världen klyvs samhällena av vidgade klyftor och fattigdomen breder ut sig även i de rikaste länderna.

Kapitalismens enda "utväg" och stående mantra, det om "tillväxten", har i sig självt blivit det största hotet. Systemet har spårat ur och har egentligen inget att erbjuda mänskligheten när det gäller meningsfullt innehåll i tillvaron utan är fången i en kapitalackumulation som har blivit sitt eget syfte.

Kapitalismens drivkraft har aldrig varit att tillgodose mänskliga behov, men nu har den, trots ökande materiell standard, utvecklats till att bli dessa behovs direkta fiende. Kapitalismens väg är racet mot avgrunden, den tänker förgöra vad som återstår av ändliga naturresurser, förstöra ekosystemen som vi lever av och slunga ut världen i en klimatkatastrof av hittills inte skådade dimensioner.

Om den inte stoppas, vill säga. Vi har all anledning att göra det. Kapitalismens krafter förstör välfärden, ökar klyftorna, orättvisorna och fattigdomen samt driver på klimatkrisen. De gamla partierna är alla fångna i systemet, det gäller också socialdemokratin och dess stödpartier.

En förändring kan bara komma genom en revolt från gräsrötterna, uppkomsten av nya folkrörelser, genom att vi sparkar ut de välbetalda byråkrater som passiviserar facket och genom att vi bygger ett nytt anti-kapitalistiskt arbetarparti.
Bloggar om politik, kapitalism  Intressant DN DN2 DN3


Inga kommentarer: