måndag 10 november 2014

I grumliga vatten

...de påhittade ryska ubåtarna


Under 80- och 90-talen hade Pierre Schori, som kabinettsekreterare för Socialdemokraterna, en unik inblick i dåtidens ubåtsjakt.

   30 år senare dyker han för ETC:s räkning ner i vilka bevis som egentligen fanns för att ryska ubåtar rört sig i svenska vatten. Fram träder ett luftslott av systematisk desinformation och utrensade arkiv som underhålls än idag.
   Nu måste arkiven öppnas, skriver han i Etc.se.


Inga kommentarer: