tisdag 11 november 2014

Malmö: Tiggarna och de rödgröna

...de styrande förhärdar sina hjärtan
De styrande rödgröna partierna vägrar hjälpa de fattigaste till bättre boende

Ilska mötte politiker i hård tiggardebatt. Represen-tanter för den styrande rödgröna majoriteten i Malmö kommun hade möjlighet att lyssna och börja visa solidaritet, men icke. Socialkommunalrådet Carina Nilsson (s) står fast vid att man inte ska hjälpa tiggande människor som bor i usla tält i tilltagande kyla.

Visserligen meddelade hon att man kommer att höja anslaget till Stadsmissionen och det är naturligtvis bra, men det handlar om en eftersatt verksamhet där de anställda länge gått på knäna. Dessutom kan hjälpbehövande bara stanna två nätter, men de behöver sova drägligt varje natt.

När människor undrar om kommunen inte kan göra livet lite lättare för människorna i tältlägret på Sorgenfri genom att till exempel sätta ut sopcontainer och bajamajor så svarar Carina Nilsson:

"Jag kan förstå att det är en frestande tanke. Det är inte svårt att sätta dit allt detta. Svårigheten kommer i nästa steg. Vad gör vi när vi väl har byggt upp en kåkstad?"

Så bra då att Carina Nilsson kan stå emot sådana "frestelser"! "Kåkstäder" får vi ändå - så länge de styrande inte vill hjälpa människor till drägligt boende. 

Representanterna för (v) och (mp) gjorde släta figurer på debatten. Det är svagt i ett läge när det behövs motstånd mot socialdemokraternas cyniska hållning. Men det är egentligen inte att förvåna sig över. De tiggande romerna är bara toppen på ett isberg av fattigdom i Malmö, en fattigdom som fått breda ut sig länge.

De hemlösa bland stadens egen befolkning ökar enligt senaste kartläggningen. Antalet hemlösa vuxna ökar från 973 till 1142. Antalet barn i hemlösa hushåll ökade under 2014 från 329 till 467. 

Även bland de som har någon slags normal bostad ökar misären. I Malmö växer var tredje barn upp i fattigdom. Klyftorna i samhället har ökat under lång tid. Var femte Malmöbo lever under existensminimum. Tiotusentals lever helt utanför det "vanliga" samhället.

Det är borgerlig politik, nyliberal politik för kapitalistiska lösningar, i Sverige och i EU, som ligger bakom växande klyftor och växande fattigdom. Det behövs folkliga gräsrotsrörelser och en radikal vänster för att ta strid mot detta allt mera motbjudande klassamhälle.

Det är också här som de styrande politikernas attityder gentemot romska tiggare blir så allvarliga. Genom att säga att "vi kan inget göra" ger man signaler om att det är de fattiga som är oönskade, inte hör hit - när det i själva verket är kapitalismen, och den fattigdom som den föder, som borde utvisas. På det viset underblåser de styrande hets och trakasserier mot tiggarna, även om det inte är en medveten avsikt.

I grund och botten är det samma slags förakt och sparkande nedåt som funnits länge i vårt borgerliga samhälle mot alla fattiga och alla som drabbas av arbetslöshet och sjukdom. De fattiga betraktas som problemet istället för ett symptom på ett problematiskt samhälle.

Solidariteten med tiggarna handlar ytterst om solidaritet mellan alla som drabbas av försämrade villkor - en kamp som måste rikta sig mot maktförhållandena i det kapitalistiska samhället.
8 kommentarer:

Anonym sa...

Och ju generösare invandring vi har desto större problem får vi. Nu börjar t om de stora tidningarna vakna.

Ronny Åkerberg sa...

Problemen beror på det kapitalistiska samhället som inte kan garantera människor grundläggande mänskliga villkor som arbete, inkomst och bostad utan bara prioriterar profit och lyx för fåtalet.

Anonym sa...

Ronny

Och alternativet stöds av några promille så det är full fart mot avgrunden för Sverige. Allt för att vi inte kan minska invandringen.

Ronny Åkerberg sa...

Arbetare och vanligt folk har bara ett alternativ och det är att börja slåss för sina intressen. Ska de rika bestämma samhällsutvecklingen går käpprätt åt helsicke.
Det som behövs är en politik för arbete åt alla och en omfördelning av resurser och rikedomar.

Anonym sa...

"En politik för arbete åt alla"

Och hur ska du KONKRET genomföra det? Alkoholister,knarkare,hemlösa,analafabeter osv,alla dessa ska jobba i ditt samhälle. Fast du kan inte beskriva vilka arbetsuppgifter de ska utföra.

"En omfördelning av rikedomar"

Jag har aktier värda 300 000 kr. Får jag behålla dem?

Ronny Åkerberg sa...

Har du någon gång funderat över hur enormt stora otillfredsställda behov det finns i samhället?
Behov inom sjukvård och äldreomsorg. Behov av bostäder. Behov av omställning till kollektivtrafik och förnyelsebar energi.
För att ta några exempel. De massiva satsningar som behövs kräver massor av arbetskraft.
Samtidigt finns ett uppdämt behov av vettigare arbetsliv med minskad stress och minskad arbetstid.
Här finns alla möjligheter att ge alla människor ett meningsfullt arbete och tro på framtiden.
Men då får vi bryta med den kapitalistiska logiken om ständig kapitaltillväxt för fåtalet.

Anonym sa...

"De massiva satsningar som behövs kräver massor av arbetskraft"

Ok, så husen ska byggas av knarkare,alkoholister och andra människor som aldrig använt en hammare? De ska också ta hand om gamla och sjuka?

Fick jag behålla mina aktier?

Ronny Åkerberg sa...

Nu får du sluta ställa enfaldiga frågor. Det finns hundratusentals människor utan missbruksproblem som står till arbetsmarknadens förfogande idag - utan att få jobb och som skulle vara betjänta av en helt annan ekonomisk politik.
Missbrukare behöver behandling och vård. Men deras rehabilitering underlättas självklart av de kan få jobb och tro på framtiden. Dagens kapitalistiska samhälle med massarbetslöshet driver många människor ner i depression och missbruk.
I ett jämlikt samhälle socialiserar vi banker och storföretag. Småsparare kan få ersättning för aktier.