lördag 13 december 2014

Demonstrera för rätten till bostad

...ett Malmö för alla

För mera info se facebookevent

Ett uttalande som jag hittade på Solidaritet med EU-migranter:

"Vintern är här. Fönster i hela Malmö pryds av ljusstakar och stjärnor. Många värmer sig med en kopp te, med julsånger ljudande i bakgrunden i sina trygga, varma hem. För en del nalkas ledighet och familjemiddagar.

Samtidigt riskerar andra, våra grannar, våra medmänniskor att frysa ihjäl. Samtidigt riskerar de att förlora allt de har eller till och med sina liv, i anlagda bränder, som varken malmöpolisen eller Malmö stad tar på allvar!

Vi ser allvarligt på kommunens och malmöpolisens ignorans mot situationen för fler hemlösa i Malmö, då hanteringen direkt bidrar till en avhumanisering, som måste stoppas nu! När rasistiska tendenser dagligen tar plats har Malmö kommun inte råd att tala om medborgarskap och gömma sig bakom byråkratiska argument om att ”vi” inget kan göra. Det är en osolidarisk ståndpunkt som dessutom rimmar illa med det faktum att vår ekonomi idag ständigt sägs vara beroende av att arbetskraften och kapitaltillgångarna är geografiskt rörliga. Så accepteras och förstärks en globalisering på endast de rikas villkor där klassklyftorna åter vidgas samtidigt som skyddsnäten står allt sämre anpassade för att möta behoven hos de fattigaste. Vi ser idag en politik som innebär att något så grundläggande som tillgången till tak över huvudet underkastas enskildas vinstintressen.

Det räcker nu! Vi vägrar se på, följ med oss och kräv att Malmö stad åtgärdar problemen! Följ med oss och kräv att Malmö stad slutar neka personer deras grundläggande mänskliga rättigheter! Följ med oss och kräv ett Malmö för alla, där allas rätt till bostad är villkorslös!"

Inga kommentarer: