torsdag 11 december 2014

Feldoserat recept mot fascismen

...som är värre än Sverigedemokraterna

Fascismen är värre än Sverigedemokraterna. Att sätta likhetstecken mellan de båda leder vänstern i fel riktning, det menar historikern Håkan Blomqvist.

Nej, Sverigedemokraterna är naturligtvis inte ett fascistiskt parti, åtminstone inte i den mening Europa genomgick det vi kallade fascism under mellankrigstid och världskrig. Risken med Henrik Arnstads närmast gränslöst vidgade definition... är en kraftig underskattning av de politiska hot vi står inför i Europa, och inte minst av de reellt fascistiska. Härav följer feldoserade recept för att bemöta fenomen av Sverigedemokraternas typ.

Läs artikeln i Internationalen: Feldoserat recept mot fascismen

Fascism-debatt på Marxistarkiv


Bloggar om politik, fascism  Intressant


Inga kommentarer: