tisdag 16 december 2014

Gemensam front mot rasism och fascism

Ytterligare en text som ska ligga till grund för Rött Forum 2015

Som man skördar får man så. Sverigedemokraternas stryptag på svensk politik är ingen blixt från klar himmel. Ökande klyftor, massarbetslöshet och raserade välfärdssystem har sitt pris. I en kapitalistisk världsordning som bygger på ojämlikhet och exploatering av billig arbetskraft har nyliberalismen skärpt konkurrensen mellan människor. Främlingsfientliga och nationalistiska krafter utnyttjar otryggheten och rasistiska föreställningar när miljoner samtidigt drivs från sina  hem av krig, fattigdom och klimatförstöring.

Läs hela texten här


Inga kommentarer: