söndag 14 december 2014

Kring Södervärn

...bilder från Malmö
Vi närmar oss Södervärn från söder via Södra Förstadsgatan

Södervärns busstation

Spårvägsgatan mot korsningen med Södra Förstadsgatan. I bakgrunden till vänster Akuten på Allmänna sjukhuset

Ny byggnad i samma korsning, Swedbank i bottenplanet

Andra sidan i samma korsning, äldre kvarter mot Möllevången till

Cykelbanan genom busstationen

Äldre byggnad tillhörande sjukhuset ut mot Södra Förstadsgatan

Ungefär här låg Södervärns gamla järnvägsstation. I bildens förlängning gick järnvägsbanorna till dels Ystad och dels Falsterbo/Skanör


Inga kommentarer: