onsdag 3 december 2014

Löfvén viker sig för fulspelet

...kastar sig i famnen på borgarna
Stefan trivs bäst "över blockgränserna"

Fulspelet som de borgerliga allianspartierna spelar med hjälp av de rasistiska Sverigedemokraterna går ut på att få till stånd en renodlad S-minoritetsregering som sen kan regera med stöd "över blockgränserna". Något som Stefan Löfvén länge pläderat för och som säkert passar honom väl.

För den borgerliga alliansen har detta uppenbara fördelar i det rådande läget. Då kan de vrida politiken åt höger utan att behöva ta regeringsansvaret. I den praktiska politiken står Stefan Löfvén och socialdemokraterna nära alliansen. Varken alliansen eller S ser några fördelar med ett nyval.

Annars är det just detta som är alternativet, utlysa nyval för att besegra borgarpolitiken med hjälp av ett verkligt folkligt program för arbete och välfärd. Hade socialdemokratin varit en levande folkrörelse skulle man kunnat hämta kraft ur just detta, att använda sig av en folklig mobilisering mot högerpolitiken. 

Men det kräver ett övergivande av socialdemokratins långvariga marknadsanpassning och en orientering mot utomparlamentarisk rörelse för social rättvisa. Ett återuppbyggande av arbetarrörelsen och kämpande fackföreningar och andra massorganisationer.

Det är något som dagens socialdemokrati skyr som pesten. Skulle man därför ändå känna sig tvingad till nyval så blir det bara en trist upprepning av förra valet. För vänstern bör hela den här historien bli en tankeväckare och en uppmaning att bygga ett självständigt, radikalt och kämpande anti-kapitalistiskt vänsteralternativ. Det behövs ett rött block i svensk politik.

Uppdatering: Jag hälsar beslutet om nyval med tillfredsställelse: Löfvén slår äntligen tillbaka, men tyvärr kvarstår hotet om "blocköverskridande lösningar" efter ett sådant nyval. S/Mp-regeringen kan ta in ett eller flera allianspartier i sin regering eller göra överenskommelser som ger dessa partier avgörande inflytande.


Inga kommentarer: