fredag 12 december 2014

Med det viktigaste valet framför oss

...kräv ett annat samhälle

Ett allvarligt läge råder i landet Sverige. Så långt är nog de flesta överens. Vi står nu inför ett nyval. Ett nyval där vissa oroar sig för att Sverigedemokraterna kommer att växa markant, medan andra ivrigt pekar på vikten av att hålla vänstern borta från alla möjligheter att påverka regeringen.

Situationen är på ett sätt ganska tydlig. Majoriteten av det svenska folket ville i höstens val välja bort den marknadsliberala inriktning som landets ledning haft i många år. En hel del väljare uppfattade Sverigedemokraterna som det enda partiet som på riktigt månade om deras välfärd och förstod deras rädsla inför framtiden. De nationalistiska, högerpopulistiska partierna växer när välfärden urholkas samtidigt som de etablerade partierna inte erbjuder något ideologiskt patos utan alla strävar mot mitten och högerut. När en stat ses som ett företag som måste styras mot en ständig tillväxt.

Bland det farligaste vi kan göra i den situation som nu uppstått, det är att utmåla SD:s väljare som huvudmotståndare. Att göra det här valet till en folkomröstning om invandringen, som bland annat Feministiskt initiativ nu vill, det är att gå med på SD:s partielits problemformuleringar och ge dem alla möjligheter i världen att växa inför nyvalet. Det här valet handlar om välfärden. Det handlar om att kapitalismen är i kris och att vi behöver styra in kursen mot ett annat system, mot ett annat sätt att organisera samhället där människor inte hamnar utanför, vare sig de är nyanlända, har bott i landet en kort eller lång tid, eller är födda här. Det är det iskalla samhälle som borgarnas politik har skapat som ger SD handlingsutrymme.

Så börjar Emma Lundströms artikel i veckotidningen Internationalen - läs resten här.

Bloggar om politik, val 2015 Intressant

2 kommentarer:

Anonym sa...


Intressant hur olika man kan tolka ett valresultat. SD är enligt mig ett socialkonservativt parti (liksom KD och delar av M) och är därför en tydlig del av högerblocket i Svensk politik.

Men om man accepterar detta blir tolkningen av valresultatet inte att väljarna vill ha mer vänsterpolitik då vänsterpartierna ju bara fick 0,1 procentenheter mer av rösterna än i förra valet.

Högerblocket inklusive SD behöll också sina mandat, men med en omfördelning som visar att Svensson vill ha mindre asylinvandring (från M till SD).

Valet gav alltså enligt mig resultatet att en majoritet vill ha Allianspolitik men med mindre asylinvandring.

Och detta visade sig också i kammaren när budgeten skulle röstas igenom, vänstersvängen som S och MP gjorde föll naturligtvis då den inte på något sätt speglade valresultatet.

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym:
Ja, Sd är utan tvekan ett högerparti. I riksdagen uppträder också Sd tillsammans med Alliansen som ett högerblock.
Sen kanske man inte ska tolka strömningen över till Sd som att dessa väljare vill ha Alliansens marknadslösningar bara de får en restriktivare flyktingpolitik.
Mycket av Sd:s framgång får nog ses som uttryck för ett missnöje med etablissemangets attacker på välfärden.
Många av de M-väljare som gick över till Sd är också löntagare som tidigare gått från S till M.
Socialdemokraternas uppgivande av sitt eget välfärdsbygge och accepterande av mera nyliberala lösningar öppnade upp för först M och sen Sd.