söndag 7 december 2014

Stefan Löfvén på villovägar

...ökat samarbete med borgarna leder vilse

Mycket tyder på att Sverigedemokraternas frammarsch inte är bruten. Det var bra att Stefan Löfvén utlyste nyval, men när han börjar tala om "nyfascism" riskerar han bli förbisprungen av verkligheten. Socialdemokraterna måste bryta med trettio års högerpolitik för att bli trovärdiga och kunna ställa sig i spetsen för en ny arbetarrörelse. Men de vill tyvärr bara ha "block-överskridande" överenskommelser med borgarna.

Ja, nu kommer alltså nya skräcksiffror: Sd nära 18 procent. Det är senaste mätningen från Yougov som visar detta. Undersökningen gjordes efter att Stefan Löfvén kommit med beskedet om nyval.

Enligt Löfvén har alltså dessa intervjuade personer sympatier med ett "fascistiskt" parti. I många skånska orter har 20-25 procent av befolkningen röstat på dessa hemliga "fascister" i senaste valet. Det var på lördagen den 6 december som Stefan Löfvén kungjorde att han upptäckt att det sitter ett "nyfascistiskt" parti i Sveriges riksdag. Frasradikalism blir ersättning för verklig vänsterpolitik.

Men värst av allt: Löfvéns frasradikalism ska dölja hans strävan till samarbete med borgarna!

I samma debattinlägg vädjar Löfvén om mera samarbete med de borgerliga partierna och "mindre blockpolitik". Något som naturligtvis bara låter sig göras på Alliansens villkor och bara kan konservera den högerpolitik som medfört massarbetslöshet och sönderslagen välfärd - det vill säga skapat grogrunden för Sd:s framgångar.

I desperation far Löfvén ut i anklagelser om "nyfascism" för att skrämmas. Som om Sd inte var ett tillräckligt stort hot ändå. Men han är sent ute, i flera bemärkelser. Det blir inte trovärdigt utan slår tillbaka. Historikern Heléne Lööw, som är specialiserad på nazism i Sverige, säger:

– I min mening är partiet inte nyfascistiskt. SD är en blandform mellan olika ideologiska traditioner. Det finns en gammal strömning ur den nysvenska rörelsen, rena populistpartier som har absorberats och så en ärkekonservativ, högerradikal del, som har sammansmälts till en hybrid.

Om Löfvén vill stoppa och driva tillbaka Sd så måste han komma med något annat. Han måste prestera mer än en budget som ger några hundralappar till fattiga pensionärer. I trettio år har S gått i spetsen för marknadsanpassning, avregleringar, privatiseringar, försämrad välfärd och ökade klyftor. 

Stefan Löfvén måste sluta gå i kapitalets ledband om han ska kunna bryta den här utvecklingen. Arbetarrörelsen måste återuppbyggas och tillåtas spela den roll den från början var ämnad för. De många rösterna på Sd är ett symptom på en djupgående sjuka i det svenska och internationella samhället. 

Den sjukan botas inte med ökat samarbete med borgarna, bara uppbyggandet av en vänstermotpol till högerpolitiken och ett uppror från gräsrötterna kan bryta den destruktiva högerpolitiken. Det behövs ett nytt samhällsprojekt, en vision om ett grönt och jämlikt välfärdssamhälle där social rättvisa har skipats genom omfördelning av makt och resurser, där kapitalismens välde är brutet. 

PS. Ja, jag vet att det här med "fascism" är en nästan hopplös fråga att diskutera med en del personer inom vänstern. "Jag har inga problem med att kalla Sd för fascister". Nähä, så bra då. Men om man vill försöka få grepp om verkligheten och kunna påverka så kanske det kan vara bra att tänka utanför boxen.Inga kommentarer: