onsdag 17 december 2014

Syrien: Ett år av folklig rörelse och kamp

...den revolutionära processen i Syrien, del 8
Tidigare delar av denna intressanta artikelserie av den syriske revolutionäre vänsteraktivisten Joseph Maher: del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6 och del 7

Den folkliga rörelsen fortsätter att göra sin röst hörd mot alla dem som är motståndare till målen för revolutionen. I januari 2014 hade en folklig explosion i många befriade områden knuffat ut IS och uppmuntrade andra väpnade grupper att bekämpa den senare, däribland vissa islamistiska grupper som till en början var motvilliga, men som under folklig press började bekämpa IS. För en stor majoritet av folket i de befriade områdena hade IS blivit som en annan sida av Assadregimens maktfullkomlighet, väl sammanfattad av demonstranternas skanderande: "Assad och IS är ett".

I mars 2014 hölls många evenemang och aktiviteter för att fira den tredje årsdagen av den syriska revolutionen och minnas dess mål, med fotoutställningar och teaterföreställningar i befriade zoner som Aleppo och regionen Idlib.

Under april och maj har också aktioner organiserats mot jihadistiska och islamistiska grupper. I staden Minbej, nära Aleppo, som hölls av IS genomfördes en generalstrejk i maj av invånarna i staden för att protestera mot ockupationen. En grupp aktivister har också lanserat en kampanj för att kräva frigivning av fyra revolutionärer inklusive Razan Zeitouneh, en symbol för det folkliga upproret och kampen mot regimen, som kidnappades i december 2013, troligen av den Islamiska fronten som redan innan hade hotat aktivister. Demonstrationer har hållits till exempel i staden Duma, nära Damaskus, och i distriktet Salah el-Din i Aleppo under parollen: "Den som kidnappar revolutionärer är en förrädare".

Under det skendemokratiska valet i juni 2014 då diktatorn Bashar al-Assad omvaldes, distribuerade grupper av aktivister flygblad och broschyrer i största hemlighet, före och under valen i städer och områden under dominans av regimen, såsom Damaskus, Aleppo och Hama, fördömde regimens brott och upprepade sin beslutsamhet att fortsätta sin revolution till segern. Samtidigt fanns det demonstrationer i många befriade områdena som fördömde dessa "blodiga val". Vi såg också några revolutionärer i de befriade områdena som omvandlade soptunnor till valurnor på vilka det skrevs "Du kan rösta här", "Vi har kastat ut dig, Bashar" och "Bashar, det är här som du lever". I staden Qamichli organiserades en demonstration av unga kurder för att fördöma valet som en fars iscensatt av Assad och uppmanade till bojkott.

Under den israeliska militära aggressionen mot Gazaremsan fanns det i "befriade områdena" i Syrien, särskilt i olika stadsdelar i Aleppo, i staden Qaboun nära Damaskus, Deraa, och så vidare, solidaritetsdemonstrationer med det palestinska folket från början av operationen.

I distriktet Salah el Din skickade demonstranterna följande meddelande till det palestinska folket: "från befolkningen i Salah el Din i Aleppo till befolkningen i Gaza: vi är ett, er kamp är vår kamp". En fackeltåg ägde också rum i Aleppo för Gaza, medan barn demonstrerade i massor i staden Qaboun i solidaritet med Palestina. Det har också varit demonstrationer till stöd för Gaza i det palestinska lägret Yarmouk. På Golanhöjderna, ockuperat av Israel, fördömde demonstranter, som stöder den syriska revolutionen, Israels militära attack mot Gaza, med plakat som krävde ett stopp för massakern i Syrien och Gaza.

I början av augusti 2014 lanserade aktivister i folkliga kommittéer och råd i vissa stadsdelar i Aleppo en kampanj för att återuppliva rörelsen med fredliga protester mot regimen samtidigt som man motsätter sig Islamiska staten. Kampanjen vill särskilt återuppliva gatudemonstrationer som också använder sociala medier. Kampanjen kallas: "fredlig aktivism är revolutionens puls".

Kampanjen samlar de revolutionära råden i stadsdelarna Salah al-Din, Bustan al-Qasr, Kalasa och gamla staden i Aleppo, samordningskommittén för distriktet Mashhad, och civila försvarsakut-team. Det fria Aleppos kommunala råd, Syrian Association of Women och ett antal fristående aktivister har också anslutit sig till denna mobilisering.

Under den första dagen av kampanjen organiserade det revolutionära rådet för Salah al-Din en vaka. Deltagarna höll banderoller som svar på en artikel publicerad i den amerikanska tidskriften "Live Wire", vilken karakteriserade Aleppo som "den farligaste staden i världen". Demonstranterna ville sända ett budskap om att deras stad lever och förtjänar kärlek trots farorna med att leva där. I östra Aleppo deltog demonstranterna i en marsch från trakten av Salah al-Din, förbi Mashhad och slutade i närheten av Ansari. De studenter som deltog i demonstrationen viftade med skyltar som krävde en återgång till de värden som försvarades i början av revolutionen 2011 och för enandet av Fria syriska armén.

De mest anmärkningsvärda fakta är två strejker i de fria områdena i Aleppo. För det första gatsoparnas den 20 september mot "provisoriska regeringen", representanterna för nationella oppositionskoalitionen, och sedan den av "civila försvars"-agenter, motsvarande brandmän, mot samma "regering" den 21 september. Det 3 oktober skapades också en oberoende kampanj mot korruption inom oppositionen...

Under september var det också många demonstrationer och mobiliseringar mot ingripande av USA-koalitionen, den 26 september till exempel under parollen "De civila behöver inga nya internationella mördare!", vilket uttrycker deras känsla av bombningarnas värdelöshet. En streamer som hölls upp av en demonstrant i Aleppo nyligen: "Vansinne: göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat. (Albert Einstein), och under: Afghanistan 2001, Irak 2003, Syrien 2014".

Den 16 oktober demonstrerade man i den "befriade" staden Kafranbel under parollen om att återvända till revolutionens anda. I regionerna under regimens kontroll har oppositionen inte slutat att öka sitt inflytande ens bland "lojala supportrar" till regimen.

I juli och augusti spreds i områden under regimens kontroll mängder med broschyrer tryckta med slogan "Vi vill leva: dina barn ligger i ett palats och våra barn i kistor". På samma sätt genomfördes i mitten av augusti en kampanj som lanserades av aktivister från alawite-gruppen "Shout", som är i opposition till Assad. Gruppen försöker visa på farorna och uppoffringarna som gjorts av alawiterna när de försvarar Assad-regimen. De har till exempel genomfört kampanjer på sociala medier eller genom i hemlighet distribuerade flygblad i staden Tartous, vilka säger att "gatan vill leva" och "stolen för dig [Assad], kistor för våra barn", med hänvisning till det betydande antalet alawitesoldater i regimens armé som har dött under de senaste tre åren. Stolen är en symbolisk hänvisning till presidentskapet.

Den 2 oktober skedde en viktig demonstration i "lojala" distrikt i staden Homs mot de statliga ledarna, efter en explosion som dödade tiotals barn. Demonstranterna ropade parollen "folket vill Barazis fall", med hänvisning till guvernören i staden, Talal Barazi, en regimsupporter.

Samma dag var det en demonstration i "upproriska" distriktet i Homs i solidaritet med offrens familjer. Detta inträffade en månad efter gripandet av "lojala" aktivister för en protestkampanj som heter "Var är de?", mot regimens övergivande av en militärbas i norra Raqqa-provinsen och IS:s massaker på hundratals soldater.

I mitten av oktober såg staden Tartus, betraktad som ett starkt fäste för regimen, sin första demonstration som krävde regimens fall.

Vid samma tillfälle öppnades ett stort köpcentrum, till en kostnad av mer än 50 miljoner dollar i staden Tartus, vilket retade upp anhängare till Bachar el-Assad, som ser detta som oanständigt medan landet ödeläggs av kriget. Denna kritik uttrycker en alltmer påtaglig bitterhet i pro-regim-media, särskilt efter stora förluster bland soldaterna och dödandet av ett femtiotal barn under de senaste attackerna mot Homs. Lojala anhängare anklagar regimen "medan cirka 60% av befolkningen i Tartus inte har råd att handla där "där borta", säger ett upprört meddelande på en regimvänlig Facebook-sida.

Samtidigt bör vi notera bildandet av en autonom regering i flera regioner med en kurdisk majoritet i nordöstra Syrien. En autonom regering dominerad av Demokratiska Unionspartiet (PYD), vilket är den syriska motsvarighet till arbetarpartiet Kurdi (PKK), i november 2013. Assad-styrkorna drogs bort i juli 2012 från nio städer med kurdisk majoritet. PYD kontrollerar de flesta av de kurdiska regionerna utanför staden Qamishli, som fortfarande är under ockupationen av regimen, och några blandade städer i provinser i Hasaka och i Aleppo.

Självständiga övergångsförvaltningar har skapats i Afrine, nordvästra Aleppo, Kobani, mellan den turkiska gränsen i norr och Eufrat som gränsar i väster, och Djezireh, det största och folkrikaste området, vilket är beläget i den nordöstra delen av landet.

I väntan på valen som planeras under 2014 har varje enhet för närvarande en lagstiftande övergångsförsamling ledd av en president och en provisorisk regional regering, som består av tjugotvå medlemmar, utsedda ministrar, som leder med ett ministerråd, den vanliga verksamheten i det politiska, sociala, juridiska och ekonomiska livet. Dessa tre regionala regeringar leds alla av en kurdisk premiärminister och två vice premiärministrar som ofta kommer från andra religiösa eller etniska grupper.

Mycket intressanta experiment i självadministrering, särskilt när det gäller kvinnors och minoriteters rättigheter, men också med många motsägelser, särskilt maktfullkomlighet av PYD-styrkor, som inte dragit sig för att undertrycka aktivister eller stänga institutioner som är kritiska till dem. På samma sätt har, sedan början av oktober, obligatorisk värnplikt påbjudits och genomförts av PYD i områden under dess kontroll, vilket resulterat i en flykt av ett ökat antal ungdomar som tillhör andra grupper, medan andra som vägrat att tjänstgöra i YPG-styrkorna fängslats. 

Man får inte glömma att PYD, precis som sin moderorganisation PKK, saknar demokratiska referenser om i sin inre eller yttre funktion i förhållande till rivaler och andra grupper. Vi bör komma ihåg proteströrelserna i slutet av juni 2013 i vissa städer i Rojava, som Amuda och Derabissyat, mot förtryck och gripandet av kurdiska revolutionära aktivister från PYD-styrkor.

Det hindrar oss inte från att ge det totala stödet till den kurdiska nationella befrielserörelsen i dess kamp för självbestämmande i Irak, Syrien, Turkiet och Iran mot auktoritära regeringar som förtrycker dem eller hindra dem från att utöva sitt självbestämmande. Det är därför det också är nödvändigt att kräva avlägsnandet av PKK från alla listor över terrororganisationer i Europa och på andra håll.

Vi kan verkligen kritisera ledningen för PKK eller PYD för delar av deras politik, men som jag sa tidigare, är en grundläggande princip för revolutionärer att vi inledningsvis måste stödja alla former av kamp för frigörelse och emancipation ovillkorligt innan vi har rätt att kritisera det sätt på vilket de leds.Inga kommentarer: