onsdag 10 december 2014

Syrien: Folklig rörelse och självorganisering

...den revolutionära processen i Syrien, del 5
Tidigare delar av denna intressant artikelserie av den syriske revolutionäre vänsteraktivisten 
Joseph Maher: del 1, del 2, del 3 och del 4.

Från början av revolutionen har de viktigaste organisations-formerna varit folkets kommittéer i byar, stadsdelar, städer och regioner. Dessa folkliga kommittéer var den verkliga spjutspets för rörelsen och mobiliserade folket till demonstrationerna. Därefter har de, i områden befriade från regimens ok, utvecklat formerna för massornas självorganisering. Folkligt valda råd har uppstått för att hantera de befriade områdena, vilket bevisar att det är regimen som orsakat anarki och inte folket.

I vissa regioner som befriats från regimens väpnade styrkor har civila förvaltningar också införts för att kompensera för frånvaron av staten och för att uppfylla sin roll inom många områden, såsom skolor, sjukhus, vägar och vatten, el och kommunikationstjänster. Dessa civila förvaltningar utses genom val och folklig konsensus och har som sina huvuduppgifter att tillhandahålla tjänster som administration och lag och ordning.

Fria lokala val i "befriade" områden har hållits för första gången på 40 år i vissa regioner, stadsdelar och byar. Detta var fallet till exempel i staden Deir Ezzor, i februari 2013, där en väljare som heter Ahmad Mohammad sade: "Vi vill ha en demokratisk stat, inte en islamisk stat, vi vill ha en sekulär stat som förvaltas av civila och inte av mullorna". Dessa råd speglar ansvarskänslan och förmågan hos medborgarna att ta initiativ för att sköta sina angelägenheter genom att förlita sig på sina egna erfarenheter och energier. De finns i olika former, både i de befriade områdena och i de som fortfarande domineras av regimen.

Ett annat konkret exempel på denna dynamik av självorganisering är grundningsmötet för koalitionen av Revolutionary Youth i Syrien, som ägde rum i juni 2013 i Aleppo. Mötet samlade ett brett spektrum av aktivister och samordnande kommittéer, som har spelat en viktig roll på marken sedan utbrottet av revolutionen i Syrien och som kom från olika regioner i landet och representerade breda sektorer av det syriska samhället. Konferensen har presenterats som ett viktigt steg för att representera den revolutionära ungdomen för alla folkgrupper. 

Vi bör också notera bildandet av Fria syriska unionen, den 13 oktober 2013 efter ett möte i Rihania, en stad på gränsen mellan Syrien och Turkiet. Denna struktur består av cirka 106 grupper och kollektiv som samlar de militära brigaderna, informationsgrupper och andra civila formationer. Dess grundningsuttalande kräver ett fritt och demokratiskt Syrien där alla religiösa samfund och etniska grupper ska behandlas lika. Detta utesluter inte att det ibland finns gränser för dessa folkliga råd, såsom brist på kvinnlig representation eller för vissa minoriteter. Det är inte för att försköna verkligheten utan för att fastställa sanningen.

En annan viktig del i revolutionens folkliga dynamik är explosionen av oberoende tidningar som produceras av folkliga organisationer. Antalet tidningar har tredubblats sedan revolutionen började - från en press i huvudsak i händerna på regimen till mer än sextio utgivna av folkliga grupper.

Exemplet Raqqa

Ett mycket slående exempel på massornas självorganisering är staden Raqqa, den enda provinshuvudstad som befriats från regimens krafter (sedan mars 2013). Fortfarande föremål för bombardemang, är Raqqa helt oberoende och det är lokalbefolkningen som hanterar all service i samhället.

I Raqqa leds folkliga organisationer oftast av ungdomar. De har mångdubblats, till den grad att mer än 42 sociala rörelser var officiellt registrerad i slutet av maj. De folkliga kommittéerna har organiserat olika kampanjer. Ett exempel är kampanjen "den syriska revolutionära flaggan representerar mig", målandet av den revolutionära flaggan i kvarteren och gatorna i staden, för att motsätta sig islamisterna som ville införa den islamiska svarta flaggan. På det kulturella planet finns också aktiviteter, en satirisk teaterpjäs om Assadregimen visades i stadens centrum och i början av juni organiserade de folkliga organisationerna en utställning med lokal konst och hantverk. Center har etablerats för att ta hand om ungdomars psykiska störningar orsakade av kriget. Slut-tentor för den syriska studentexamen i juli och juli anordnades av frivilliga.

Denna typ av erfarenhet från självorganisering återspeglas i många befriade områden. Det bör noteras att kvinnor spelar en stor roll i dessa rörelser och i demonstrationerna i allmänhet. Till exempel den 18 juni 2013 i Raqqa ägde en massdemonstration rum, som genomfördes av kvinnor, framför huvudkontoret för Jabhat al-Nusra, en islamistisk grupp, där demonstranterna krävde frigivning av fångar som hade fängslats. Demonstranterna skanderade slagord mot Jabhat al-Nusra och fördömde deras handlingar. Demonstranterna skanderade parollen som användes först i Damaskus i februari 2011: "Det syriska folket vägrar att bli förödmjukat". Gruppen "Haquna" (som betyder "vår rätt"), där många kvinnor är med, har också organiserat många möten mot islamistiska grupper i Raqqa, där man skanderat "Raqqa är fritt, Jabhat al-Nusra ut".

Många nya demonstrationer har också ägt rum i denna stad mot Islamiska staten, IS.

I staden Deiz Zor i juni genomfördes en kampanj som lanserades av lokala aktivister som syftar till att uppmuntra medborgare att delta i processerna för övervakning och dokumentation av rutiner för de lokala folkråden, bland annat genom att associera dem att hävda sina rättigheter och för att främja en kultur för mänskliga rättigheter i samhället. Särskild tonvikt har lagts på idén om lag och rättvisa för alla under den här kampanjen.Inga kommentarer: