fredag 12 december 2014

Syrien: Mot islamister och jihadister

...den revolutionära processen i Syrien, del 6
Tidigare delar av denna intressant artikelserie av den syriske revolutionäre vänsteraktivisten Joseph Maher: del 1, del 2, del 3, del 4 och del 5

Medan behovet av att motsätta sig jihadister bara är något man talar om i Europa och USA, har det syriska revolutionära folket motsatt sig dem i mer än ett år. Det är samma folkliga organisationer som nämnts ovan, vilka är de som oftast motsätter sig de beväpnade islamiska grupperna. Islamisterna vill ta kontroll över befriade områden med våld när de inte har några rötter i den folkliga rörelsen och de har ingenting med revolutionen att göra.

Staden Raqqa har till exempel fortsatt att uppvisa ett orubbligt motstånd mot islamistiska grupper. Sedan staden befriades från regimens trupper i mars 2013 har många demonstrationer organiserats mot islamistiska gruppers ideologi och auktoritära metoder. Det har varit demonstrationer i solidaritet med aktivister vars frigivning man kräver från islamisternas fängelser. Detta har lett till frisläppandet av vissa aktivister, men många andra förblir fängslade som den berömde Fader Paolo och andra, såsom sonen till den intellektuelle Yassin Hajj Saleh, Firas.

I september 2013 efter Islamiska statens ockupation av staden och deras attack mot en kyrka i Raqqa, organiserade grupper av unga aktivister en demonstration för att fördöma dessa handlingar, där de bar fram ett stort kors som ett tecken på solidaritet med den syriska kristna gemenskapen i staden. De har även publicerat ett uttalande: "Vi kräver respekt för alla religioner: kristna och muslimer är ett och enade, vi har levt och vi kommer att leva som bröder. De människor som tar del i dessa typer av åtgärder representerar endast sig själva och den islamiska religionen är oskyldig till sådana handlingar".

Kvinnor har spelat en ledande roll i motståndet från befolkningen till IS i staden Raqqa, liksom på andra håll. Till exempel, Suad Nofal, en lärare, har protesterat nästan dagligen i flera månader mot auktoritära metoder från IS och för frisläppandet av politiska fångar. Liknande demonstrationer av de folkliga massorna som utmanar auktoritära metoder och reaktionära islamister har ägt rum i Aleppo, al-Mayadin, Al-Quseir och andra städer som Kafranbel. Dessa kamper fortsätter idag.

LCC, de lokala samordningskommittéerna, har också fördömt kraven från al Qaida-ledaren, Ayman Zawihiri, för upprättandet av en islamisk stat i Syrien. De fördömde denna "flagranta inblandning i Syriens inre angelägenheter" och upprepade "det faktum att endast syrier kommer att avgöra framtiden för sitt land". I detta uttalande bekräftade LCC än en gång att "den syriska revolutionen började i syfte att uppnå frihet, rättvisa och en civilrättslig, pluralistisk och demokratisk... etablering i Syrien av en stat för alla dess medborgare". 

I ortsdelen Bustan Qasr i Aleppo, har lokalbefolkningen demonstrerat många gånger för att fördöma handlingarna av Shariarådet i Aleppo, som består av flera islamistiska grupper. Den 23 augusti 2013 krävde demonstranterna i Bustan Qasr, samtidigt som de fördömde massakern med kemiska vapen som begåtts av regimen mot befolkningen i östra Ghouta, också frigivning av den välkända aktivisten Abu Maryam, som än en gång fängslats av Shariarådet i Aleppo. En folklig explosion ägde också rum efter att utländska jihadister, som tillhör IS, dödat en ung pojke i 14-årsåldern, för så kallad hädelse när han hade gjort en skämtsam hänvisning till profeten Muhammed. En demonstration organiserades av folkets kommitté i Bustan Qasr mot det islamiska rådet och islamistiska grupper, skanderande: "Vilken skam, vilken skam, revolutionärer som har blivit Shabbiha" [en referens till en väpnad pro-Assad grupp] och de hänvisade även till att det islamiska rådet citerar Assadregimens säkerhetstjänst, en tydlig anspelning på dess auktoritära metoder.

Den 2 augusti 2013, under en av de veckovisa fredagsdemonstrationerna, uttalade LCC, som spelar en viktig roll för att ge information om revolutionen, men också i att bistå och tillhandahålla tjänster för personer och flyktingar, följande i sitt pressmeddelande: "i ett enhetligt meddelande från revolutionen till hela världen, kan vi bekräfta att kidnappningar av aktivister och av nyckelaktörer i revolutionen, förutom att tjäna tyranniets intressen, är skadliga för friheten och för revolutionens värdighet". Detta meddelande var riktat direkt mot reaktionära islamistiska grupper. I samma anda, den 28 juli 2013 skrev LCC i ett pressmeddelande med titeln: "Tyranni är detsamma, oavsett om det sker i religionens namn eller i namn av sekularism", jämförande islamister och regimen. LCC publicerade ett pressmeddelande den 20 september 2013, vars titel var "Endast syrierna kommer att befria Syrien", på nytt bekräftande sitt avvisande av ett utbyte av ett tyranni mot ett annat, och de kritiserade handlingarna från IS, som "inte skiljer sig från handlingarna från den syriska regimen i förtrycket och undertryckandet av yttrandefriheten".

Folkets råd i distriktet Salah El-Din, i staden Aleppo, bar fram en skylt i mitten av en demonstration den 27 september 2013 i opposition till IS, som sa: "Ta din islam och lämna oss vår islam - islam erövrade hjärtan före territorier". Samordnande kommittéer, exempelvis Kurdiska kommittén för Broderskap har anklagat IS för att de "ockuperar städerna och terroriserar medborgarna", man har också likställt IS med de väpnade regimgrupperna som Hizbollah, som också attackerar civila. På en demonstration mot IS i närheten av Ashrafiya i Aleppo den 20 september 2013 fanns plakat med texten "Syrien kommer att bli fritt, ut med IS" och "Vårt Syrien har färger. Nej till IS och dess svarta flagga".

I september samma år försvarade elva civila organisationer, som företräder den organiserade revolutionära strukturen i regionen Ghouta, ett område utanför Damaskus, aktivisten Razan Zaitouneh, en folklig revolutionär företrädare, mot hot som riktats mot henne från medlemmar av väpnade islamistiska fraktioner.

I mitten av oktober släppte medborgarrättsrörelsen i Syrien ett uttalande mot Zahran Alloush, befälhavare för Islams armé, i vilket grupperna och medlemmarna i den syriska revolutionära processen förklarade sig avvisande "till varje försök av någon part att införa nya former av auktoritärt styre över den syriska befolkningen och aktivisternas arbete".

Detta uttalande publicerades efter att Alloush försökte tvinga sin auktoritet på det civila rådet i staden Duma, i utkanten av Damaskus. Den beväpnade och fredlig folkliga oppositionen har inte upphört att motsätta sig IS fram till idag.

Bloggar om politik, syrien  Intressant


Inga kommentarer: