måndag 8 december 2014

Trångboddheten ökar kraftigt i Malmö

...barn känner skuld och skam
För de välbeställda har Malmö ordnat det bra

Allt fler Malmöbor lever så trångt att det kan vara dåligt för hälsan. Ny statistik visar att över 30 procent av Malmöborna över 16 år lever trångbott. Siffran har ökat kraftigt de senaste tre åren.
Statistiska centralbyrån har nyligen presenterat siffor som visar att problemen med trångboddhet i Malmö inte har minskat. Tvärtom. Istället har antal trångbodda ökat med drygt 10 procentenheter på bara tre år.
Enligt SCB:s nya rapport bor idag var tredje Malmöbo trångt.
– Vi ökar med nästan 5000 invånare per år, det föds många barn och många flyttar hit. Det byggs inte i närheten av tillräckligt många bostäder, säger Hanna Björklund, som är samhällsplanerare och samordnare för bostadsförsörjningen inom Malmö stad.
Hanna Björklund tycker att alla aktörer på bostadsmarknaden delar ansvar för den rådande situationen.
– Kommunen har ansvar för bostadsförsörjningen men det är ett faktum att vi har en mer avreglerad bostadsmarknad än andra länder. Vi kan inte styra den som det kanske skulle behövas. Byggherrarna har också ett ansvar, men de agerar på marknadsmässiga principer, säger hon.
Barn som bor trångt känner skuld och skam
– Barnen känner skam och skuldkänslor. De skäms över sina bostadsförhållanden och försöker hålla fasaden uppe. De kan inte läsa läxor eller ta hem sina kompisar. Tar man inte hem sina kompisar kanske man är ute på stan istället. Det gäller ofta pojkar mer än flickor, säger Margareta Popoola, filosofie doktor i sociologi, som studerat konsekvenserna av trångboddhet.
– Politikerna säger alltid att de inte hade någon aning om detta. Jag känner lite att du borde haft en aning, faktiskt. Efter att jag skrev om det här ämnet sist hände det nästan ingenting. I kommunen har man ju satsat mer på att få igång Västra Hamnen och sådana byggen, säger hon.
Man kan inte annat än instämma. Det gäller också den styrande rödgröna majoriteten i Malmö kommun som under lång tid låtit stora delar av invånarna sjunka ner i arbetslöshet, fattigdom, misär och bostadsbrist.
Röda Malmö: Allt om MalmöInga kommentarer: