lördag 10 januari 2015

Barbariernas kamp

...med väst som det största barbariet

"Vi måste sätta allt det här i sitt sammanhang... Den västerländska interventionen, Västs åtgärder i Mellanöstern, har skapat grunden för allt detta. Detta är vad jag tidigare har kallat för "the clash of barbarisms", med ett större barbari som representeras av den västerländska interventionen..."

Från en intervju med Gilbert Achcar i Democracy Now:


"Jag tror att det i Frankrike eller varstans i västvärlden, och självklart i Europa, så är invandraren, samhällena med invandrarbakgrund, särskilt när de kommer från länder med muslimsk majoritet, föremål för former av rasism och olika former av diskriminering och förtryck, som är grogrunden för den typ av hat som svar på det samhälleliga hat som jag just nämnde. Och då är det inte så förvånande.

Och mer allmänt, skulle jag säga, det är också en del av en allmän dynamik som skapas av fakta som nämndes under diskussionen, den tidigare diskussionen här med dig. Den västerländska interventionen, västs åtgärder i Mellanöstern, har skapat grunden för allt detta. Och detta är vad jag tidigare kallat "barbariernas kamp", med ett större barbari som representeras av västerländska ingripanden, genom särskilt Förenta staternas agerande i denna region, som provocera fram ett kontrabarbari, vilket är litet jämfört med det stora, men som ändå är ett barbari. 

Och nu har vi just fått en ny illustration av detta. Men detta är en del av en konflikt mellan barbarier. Vi måste förstå detta. Och detta, jag menar, även om vi tänker på det besinningslösa dödandet, som är helt chockerande och skrämmande, men så menar jag att i listan över galet dödande av religiösa skäl, kommer det långt bakom den norska islamofobens (Breiviks) mord på över 75 personer och och bortom Baruch Goldstein, den ultra-sionistiska extremist som dödade över 29 människor '94 i Palestina.

Jag menar att vi måste sätta allt detta i ett sammanhang och förstå att alla dessa förfärliga funktioner kommer från någonstans. Och detta någonstans är, framför allt, verkan av väst, västs ansvar, och USA:s ansvar i synnerhet, som främjar källan, den ideologiska källan, av allt detta - av den mest fanatiska, mest reaktionära tolkning av islam, som utgörs av det saudiska riket. 

Det saudiska kungadömet har - jag menar, USA har varit gudfader åt det saudiska kungadömet praktiskt taget sedan starten, eller sedan, låt oss säga, 10 år efter att det bildades och med upptäckten av olja i landet. Och det här landet har varit den äldsta, mest antika allierad till USA i den här delen av världen, mycket, mycket äldre allierad än Israel eller någon annan, och den bästa allierade till USA, på något sätt, med en hel del förbindelser och, naturligtvis, en hel del ekonomiska fördelar dras av USA från kontakterna med detta rike, som är baserat på den värsta möjliga tolkning av islam..."

Marxistarkiv: Barbariernas kamp


Bloggat: Kildén & Åsman, Svensson

Inga kommentarer: