torsdag 1 januari 2015

Försvar av religionsfriheten

...demonstrationer till stöd för svenska moskéer

Stödmanifestationer för moskéer i Sverige

Fredag 2 januari:

Malmö: Stortorget kl 14

Stockholm: Mynttorget kl 13.30

Göteborg: Gustav Adolfs torg kl 14

Arr: Muslimska organisationer, antirasistiska föreningar, politiska ungdomsförbund m fl

För mera information se facebook


Inga kommentarer: